Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Ingen människa ska definieras som en sanitär olägenhet."

Idag har det gått ett år sedan vräkningarna av dem som bodde i ett stort läger på Sorgenfri i Malmö, men antalet hemlösa romer i staden har inte minskat. Myndigheterna sviker sitt ansvar, att garantera EU-migranter mänskliga och sociala rättigheter. Det skriver Hedvig Lärka och Frederick Batzler från Centrum för sociala rättigheter, en grupp jurister och juriststudenter som engagerar sig för utsatta grupper.

Demonstranter och boende i väntan på polisens aviserade tömning av lägret på Sorgenfri.Bild: Drago Prvulovic/TT
Natten mot den 3 november i fjor gick ett hundratal poliser in på tomten på Sorgenfri där över 150 personer bodde. När de sista slitits från platsen rensade grävskopor bort alla spår av deras egensnickrade hem.
Malmö kommun hade försökt tömma lägret flera gånger tidigare, men Sveriges lagstiftning kring avhysningar kräver att alla berörda personer ska vara identifierade och informerade, något som inte var möjligt i lägret. Till slut hittade kommunen ett kryphål med hjälp av miljöbalken. Människorna och deras sociala situation kategoriserades som en sanitär olägenhet. Därmed undvek kommunen sitt ansvar – att ge dem ett värdigt alternativ.
I över ett år fungerade lägret, om än med många brister, som en fristad för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare, nästan alla romer. Idag finns ingen sådan plats i Malmö, men människor i liknande situation har inte slutat att komma till staden. Nu lever de istället utspridda, sover utomhus med en konstant oro för att bli bortkörda av polisen och med ökad risk för att utsättas för trakasserier och hatbrott.
Vi i Centrum för sociala rättigheter överklagade avhysningen eftersom vräkningen stred mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Konventionen är bindande genom att grundlagen hänvisar till den. Vid normkonflikt, när två olika lagar kan användas, väger Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna tyngre än till exempel miljöbalken.
Mark- och miljödomstolen har fortfarande inte sagt sitt i frågan, men Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, menade att vräkningen av Sorgenfrilägret stod i konflikt med internationella mänskliga rättigheter. Dessutom riktade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i fjor skarp kritik mot Sveriges behandling av romer.
Kritiken har inte lett till någon förändring. Tvärtom har regeringen presenterat ett lagförslag som ska göra det lättare för fastighetsägare att få bort så kallade otillåtna bosättningar. Krav på identifikation av de boende ska bland annat slopas.
Istället för att lägga tid på att kriminalisera symtom borde regeringen lägga fram förslag som bekämpar ursprungsproblemen: fattigdom och rasism.
Direkt efter rivningen, och även i våras, samlades de hemlösa från Sorgenfrilägret utanför Malmö stadshus för en sovprotest. Polisen slog till i ett tidigt skede och tog ifrån demonstranterna deras ägodelar. Därefter förbjöds alla att ligga ner och inga tillhörigheter fick nudda marken. Sedan fick demonstranterna inte ens sitta ner. Gamla kvinnor lyftes burdust upp av polis när de satt sig ner för att vila benen.
Vårens protest blev till sist omöjlig att genomföra. Centrum för sociala rättigheter överklagade polisens insatser vid Stadshuset till förvaltningsrätten som fortfarande behandlar ärendet. Det är oroväckande att Malmöpolisen begränsar romers grundlagsskyddade rätt att demonstrera och på detta vis delta i debatten om sina egna livsvillkor.
Det kan verka självklart, men vi vill ändå påpeka att oavsett ursprung har alla människor lika värde och ska få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheterna i det land där de vistas. Ingen ska tvingas leva i den extrema fattigdom som vi ser hos de allra mest utsatta och ingen människa ska definieras som en sanitär olägenhet.

Hedvig Lärka

Frederick Batzler

Hedvig Lärka och Frederick Batzler är aktiva i Centrum för sociala rättigheter, en grupp jurister och juriststudenter som engagerar sig för utsatta grupper.
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen