Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Saluhallens godsmagasin med anor från 1800-talet

Nu öppnar den nya saluhallen. Det gamla godsmagasinet har stått tomt och utblåst i många år, men nu fylls det med dofter och smaker. Ost, bröd, grönsaker, pizza, blommor, skinka och korvar, kaffe och te.
Läs mer: Titta in i Malmö saluhall. 
En gång fylldes byggnaden av andra lukter, från ånglok och järnvägsvagnar. Smörjmedel, kol och metall.
Utsnitt ur karta från 1875.
Det brukar sägas att godsmagasinet uppfördes i slutet av 1800-talet, eller mer specifikt 1898. Å andra sidan öppnade järnvägen Malmö–Ystad redan 1874. Den privatägda järnvägen gick bland annat via skånska gods som Skabersjö, Börringekloster, Näsbyholms, Svaneholms, Marsvinholms och Charlottenlunds slott. Därmed kom järnvägen att kallas Grevebanan. 
Ursprungliga Västra station, uppförd 1874, riven 1897. I bildens vänsterkant anas siluetten av det första godsmagasinet.
Den ursprungliga Malmö Västra station låg väster om den nuvarande. Redan då uppfördes ett godsmagasin. Man kan tydligt se den på äldre kartor. Men är det samma byggnad? Troligen inte. Av ritningarna att döma var den första byggnaden en både kortare och smalare korsvirkeskonstruktion, 100 fot lång och 34 fot bred (30 x 10,5 meter). Trots sina ringa mått gick det att köra in vagnar i magasinet, för att lasta och lossa.
Ritning över ursprungliga godsmagasinets södra långsida, daterad 1874.
Skiss över ursprungliga godsmagasinets östra kortsida, från 1874.
I den mån väggarna bestod av tegelsten kom de kanske till användning två decennier senare när det större magasinet uppfördes på samma plats. Bangården hade flera gånger utvidgats sedan Malmö–Trelleborgs järnvägar tillkommit 1886 och Malmö–Limhamns järnvägar 1889. Den senare fick en egen station längre österut, vid Bagers plats. I samband med att spårsystemet byggdes om uppfördes 1897 en helt ny stationsbyggnad, den som ännu står kvar strax norr om Malmö Live.
Översiktsbild över stationsområdet med godsmagasinet, stinshuset och stationsbyggnaden, tagen 1947 från Malmö valskvarn i riktning mot centrala staden med S:t Petri kyrka i fonden.Bild: Sydsvenskan.
Därtill byggdes också det stinshus som demonterades för några år sedan och som ska återuppföras öster om stationsbyggaden. I samma veva lät man alltså 1897 uppföra det nya godsmagasinet. Använde man  inte tegelstenar från den gamla byggnaden, är det kanske inte omöjligt att tänka sig att de hämtades från den rivna stationsbyggnaden. I vart fall framstår teglet som äldre, av annan kvalitet och färg än det som användes för de andra byggnaderna.
Det nya godsmagasinet är både längre och bredare än den ursprungliga, 100 meter långt och 12 meter brett, plus ett sex gånger sex meter stort kontor.
Ritning av nya godsmagasinets södra långsidan, daterad 1897.
Kontoret som vette mot öster är numera rivet, liksom den tillbyggnad som gjordes senare. 1955 lades dock järnvägstrafiken mellan Malmö västra och Södervärn. Godsmagasinet, stinshuset och järnvägsstationen kom därefter att nyttjas för annan verksamhet.
Stinshuset kommer att återuppföras under nästa år, måhända för att bli något mindre butik. Samtidigt ska stationshuset renoveras för att rymma någon verksamhet som gynnar området runt Malmö Live.
Ritning daterad 1897, av östra kortsidan med kontorsbyggnaden.
Bild över området på 1920-talet, med vagnar inkörda i godsmagasinet till höger.
Även om järnvägen till Ystad och Trelleborg var nedlagd nyttjades alltjämt Västra stations bangård 1987 och ytterligare på 1990-talet. Godsmagasinet till höger.Bild: Thomas Löfqvist/Sydsvenskan.
Godsmagasinet som det såg ut 2001.Bild: Torbjörn Carlson/Sydsvenskan.
Läs mer: Livad fiskehamn blev Malmö Live. 
Gå till toppen