Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kritik mot kommunens kommunikation

Lunds kommun måste bli bättre på att kommunicera. Det anser kommunrevisionen som granskat Lundabornas möjlighet till insyn i kommunens arbete.

I Lunds kommun arbetar 24 personer som kommunikatörer. Ytterligare 20 personer arbetar på enheten för medborgarkontakt men inte som kommunikatörer utan som samhällsvägledare.
– De flesta arbetar internt och med uppdatering av hemsidor och inte som en mellanhand mellan beslutsfattare och journalister. Men direktkontakt med journalister och medborgare är viktigt, annars försvåras kontrollen av politiken, säger Britt Svensson (S), ordförande i kommunrevisionen.
Enligt kommunfullmäktiges mål ska invånare i Lunds kommun ha goda möjligheter till insyn i och inflytande på kommunens verksamhet och beslut.
Men vid intervjuer med kommunikatörer framkom det att många inte var insatta i hur målet är formulerat. Uppdragen för kommunikatörer som arbetar för de olika nämnderna ser också väldigt olika ut, konstaterar revisionen. Det skiljer sig även markant åt hur mycket resurser de olika nämnderna avsätter för kommunikation. Inte heller finns det någon strukturerad eller formaliserad styrning av kommunikationsarbetet.
Omfattningen av problematiken varierar mellan nämnderna. Gatu- och trafikkontoret har en kommunikationsplan för 2016 och socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har tagit fram kommunikationsstrategier. Serviceförvaltningen och Lunds renhållningsverk har en rollbeskrivning för sina kommunikatörer. De övriga nämnderna har inte någon dokumentation som beskriver uppdraget.
En del kommunikatörer deltar vid nämndsmöten, vanligare är att de inte gör det. Ingen av kommunikatörerna deltar vid presidiemöten.
"Eventuella kommunikationsinsatser kopplade till politiska beslut blir därför vanligtvis reaktiva", skriver revisorerna. Kommunikatörerna används alltså när något har inträffat och inte för att kommunicera innan.
Kommunrevisionen föreslår nu att nämnderna ser över kommunikationsbehovet, att kommunikationsarbetet formaliseras och kopplas till kommunens mål och att protokollen görs mer begripliga så att medborgarna förstår besluten.
Inom kort kommer kommunkontoret att yttra sig över rapporten som också ska upp i kommunstyrelsen.
Gå till toppen