Skåne

Trots politiska satsningar: skåningarna allt mer ointresserade av en förbindelse med Danmark

Skåne och Danmark lanseras som "Greater Copenhagen" på bred front. Men ett sådant skånskt-danskt samarbete saknar folklig förankring visar en färsk undersökning. Skåningarnas intresse för en HH-förbindelse minskar också.

Sedan årsskiftet är det dansk-skånska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committe ett faktum.
Under detta varumärke marknadsförs Öresundsregionen nationellt och internationellt. Målet är, bland annat, att öka tillväxten och turismen i Skåne och på Själland. I handlingsplanen talas det också om att skapa en integrererad arbetsmarknad, utan gränshinder, som "till fullo utnyttjar potentialen hos de 3,9 miljoner invånarna".
Men när satsningen sjösattes saknades det en folklig förankring.
– Vill man ha folklig förankring måste man få med invånarna på vagnen. I så fall har man lite hemläxa att göra, säger Jesper Falkheimer med adress politikerna.
Han talar utifrån en stor regional demokratiundersökning gjord av SOM-institutet i Göteborg som HD-Sydsvenskan har tagit del av. Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, har tillsammans med statsvetaren Nils Gustafsson (båda vid Campus, Lunds universitet), författat kapitlet om skåningarnas attityd till Öresundsfrågor.
Eller som de kokar ner det till: "Öresundsregionen i motvind".
Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Campus i Helsingborg.Bild: Sven-Erik Svensson
Undersökningen gjordes hösten 2015 (strax innan de tuffare gränskontrollerna infördes) och bygger på enkäter med drygt 2 000 personer bosatta i Skåne.
Endast en procent av dem svarar "mycket bra" på frågan om hur väl de tycker att samarbetet i Öresundsregionen fungerar. Nästan hälften, 49 procent, har "ingen uppfattning".
Drygt hälften, 58 procent, svarar att de känner sig hemma i Öresundsregionen. Ju högre åldersgrupp desto större andel positiva.
Tanken på ett gränsregionalt samarbete kring Öresund känns allt mindre lockande, av undersökningen att döma. Andelen som tycker att det är ett mycket bra eller bra förslag har minskat från 65 procent till 27 procent sedan 2004.
– Detta är en ganska negativ nyhet för politiker som jobbar med den här frågan. Skåningar tycks bry sig mindre och mindre om Öresundsregionen och Danmark. Det finns en låg kännedom om vad Greater Copenhagen är, och en tredjedel av de tillfrågade är negativa till det, säger Jesper Falkheimer om resultatet.
– Som politiker får man fundera på vad man vill ha varumärket till. Är det viktigt att folk känner till vad Greater Copenhagen är? Och är det viktigt att folk känner sig som Öresundare som en gemensam identitet? fortsätter Nils Gustafsson.
Vad beror det minskade intresset och den ökade skepsisen på?
– Många faktorer naturligtvis. Tidens tecken, motreaktion till ökad rörlighet... När Öresundsbron invigdes var det den nya ekonomins tid, och med fokus på gränsöverskridning. Efter finanskrisen, 2008 och framåt, blev det ett ökat fokus på den egna nationen. Då började också arbetspendlandet över bron att minska, svarar Jesper Falkheimer.
Ett talande exempel, anser Jesper Falkheimer, är frågan om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
I oktober enades 79 kommuner och tre regioner i Skåne och Danmark om att en sådan måste byggas så fort som möjligt. Trafikplanen, med kravet, antogs senare av Greater Copenhagen och ses som en viktig del i påtryckningarna mot respektive lands regeringar.
Samtidigt visar SOM-undersökningen att skåningarnas stöd för en HH-förbindelse har minskat sedan 2011. Idag (2015) tycker 36 procent att förslaget är ganska bra eller mycket bra.
– Det är rätt märkligt, det borde öka med tiden. Den politiska frågan förs fram hela tiden på dagordningen och det förs en debatt, säger Jesper Falkheimer.
Betyder detta att färre skåningar vill ha en HH-förbindelse?
– Nej, jag tror framför allt att man kan tolka det som att folk inte är intresserade av frågan, den finns inte på deras dagordning, svarar han.

Skåningarnas skepsis i siffror:

SOM-institutets undersökning presenteras i sin helhet senare i år. Men redan nu berättar Jesper Falkheimer och Nils Gustafsson om de viktigaste resultaten. Så här svarade de drygt 2 000 tillfrågade skåningarna på frågorna:
Vad tycker du om förslaget om ett gränsregionalt samarbete kring Öresund? Andel som svarar "mycket bra" eller "bra": 65% år 2004. 78% 2008. 69% 2011. 27% 2015.
Hur väl fungerar samarbetet med Köpenhamnsregionen? Mycket bra, 1 %. Ganska bra, 14 %. Varken bra eller dåligt, 22 %. Ganska dåligt, 10%. Mycket dåligt, 4 %. Ingen uppfattning, 49%.
Andel som känner sig hemma i Öresundsregionen: åldersgruppen 16-29 år, 35%. 30-49 år, 57%. 50-64 år, 67%. 65-85 år, 67%.
Andel som tycker att förslaget på en HH-förbindelse är ganska eller mycket bra: åren 2006-2011 ökade andelen från 34% till 44%. Sedan dess har andelen minskat och var 2015 nere i 36%.
Andel som kan tänka sig att arbeta i respektive flytta till Köpenhamn: åldersgruppen 16-29 år, 50% respektive 23%. 30-49 år, 38%/14%. 50-64 år, 32%/7%. 65-85 år, 27%/2%. Kvinnor: 32%/11%. Män: 46%/14%.
Andel som tycker det är viktigt att känna till nyheter från Köpenhamn: År 2001, 57%. 2008: 47%. 2011: 48%. 2015: 43%.
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen