Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Minnesord

Ulla Sandell

Ulla Sandell, Lund, har avlidit, 88 år gammal. Hon sörjs närmast av maken Ove och dottern Karin med familj.

Bild: Rolf Olsson
Med det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ulla Sandells bortgång har vi mist en av Malmöpolitikens mest profilerade och färgstarka politiker. Med sin personliga framtoning och sin resultatinriktade politik präglade hon under en rad år den politiska debatten i Malmö. I Sydsvenskan kunde man läsa en kanske något vanvördig, men faktiskt också träffande, karakteristik av Ulla Sandell: ett partitroget slagskepp med handväska.
Ulla Sandell var obrottsligt lojal mot sitt parti och dess politiska linje. Hon verkade i en uppbrottets tid, full av politiska stormar. Med sin stabila, norrländska natur red hon ut dem alla. Hon sökte aldrig striden för dess egen skull och hade föga intresse av att framhäva sig själv.
Det är kanske mindre känt att hon var en engagerad förkämpe för kvinnors rättigheter och möjligheter att ta del i samhällslivet. Kort efter att hon kommit till Malmö startade hon en kvinnoklubb och hon spelade en viktig roll som förebild. Under hennes tid tillsattes också en av de första kvinnliga gymnasieskolerektorna.
Skola och kultur var Ulla Sandells huvudsakliga verksamhetsområden. På skolans område var hon aktiv på i stort sett alla nivåer. På områdena skola och kultur var det politiska avståndet mellan partierna ofta stort och skiljelinjerna skarpa. Samskapsskolor infördes, många nya skolor byggdes, samtidigt som kommunen inte satte till pengar för att underhålla det gamla.
Den borgerliga hänförelsen för den förda S-politiken var ofta begränsad, och diskussionerna i skolstyrelse, kommunstyrelse och fullmäktige kunde vara intensiva. Men Ulla hade en anmärkningsvärd förmåga att låta stridigheterna stanna vid dagordningen. Hon lyssnade, agerade korrekt och följde partilinjen. Bortom dagordningen visade hon sig vara varm, humoristisk och full av mänskligt deltagande. Ett bevis för hennes kvaliteter var den smidigt hanterade övergångsperioden efter maktskiftet.
På kulturområdet hade Ulla Sandell dessutom att hantera en mycket livaktig utomparlamentarisk opposition, vilket komplicerades av att rörelsen hade vissa problem att orientera sig i den för tiden nya situationen. I någon utsträckning kunde motsättningarna lösas med inrättandet av den nya kulturstödsnämnden, inriktad på det icke-kommunala kulturlivet.
Ullas tid som kommunalråd sträckte sig över åren 1974-1985. Det var en tid då jämställdhetsfrågorna var långt ifrån politikens centrum. I stället var det i en stabilt patriarkalisk värld som Ulla Sandell började sin politiska gärning. Man kunde få uppleva hur bara ordet jämställdhet ledde till hånleenden kring sammanträdesborden. På den dåtida manliga planhalvan av politiken var man inte riktigt beredd på att en kvinna fullt ut kunde ha förmågan att hantera makt, vara stark och principfast, ha ordning på argumentationen och dessutom stå stabilt i de politiska stormarna. Det var en situation som inte var enkel att hantera för Ulla, men hon visade med eftertryck att det var tid för männen att tänka om.
Ulla Sandells politiska liv var ofta mycket påfrestande för henne på det rent personliga planet. Men hon hade en mycket trogen hjälp och supporter i maken Ove. Han tvekade aldrig att dra en lans för Ulla.
Gå till toppen