Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fortsatt bygglovsoro för teater

Kommunen planerar 140 nya bostäder längs Revingegatan. Ännu saknas en lösning på var Teater Sagohuset ska bli av.

Tove Allerberg undrar över teaterns framtida lokal.Bild: Sandra Henningsson
– Vi har i 30 års tid sökt lokal i Lund, säger Margareta Larson, konstnärlig ledare på Teater Sagohuset.
Sagan om Lunds kanske längsta tillfälliga bygglov vägrar ta slut. På Teater Sagohuset vet man som vanligt inte vart verksamheten ska flytta eller ens om den ska flytta. Senaste budet är ett nytt tillfälligt bygglov till den 12 maj.
För Teater Sagohuset har det temporära blivit bestående. Tillfälligt bygglov gavs 1993 och möjligen tidigare än så, men det har inte ens stadsbyggnadskontoret koll på längre.
På 1990-talet kunde tillfälligt bygglov ges i 20 år, numera gäller 15 år. Sagohuset är redan sedan länge förbi alla gränser. Med anledning av 20-årsregeln hittade stadsbyggnadskontoret inte juridiskt stöd för ytterligare förlängning. Byggnadsnämnden valde att förlänga bygglovet ändå med hänvisning till pågående planarbete.
Vid senaste mötet beviljade byggnadsnämnden bygglov för 140 nya bostäder i 5-7-våningshus innanför Lunnatöserna mellan Lokstallarna och Sagohuset.
– Paviljongen som är vår spelplats ligger för nära en rörledning och det är därför bygglovet aldrig kunnat bli permanent, säger Tove Allerberg, producent på Sagoteatern.
– Nu är det akut sedan två år tillbaka. Paviljongen är byggd i sektioner och kan flyttas men taket måste rivas. Vi kan inte ta kostnaden för att lägga om taket när vi inte vet hur framtiden ser ut, säger Margareta Larson.
Paviljongen har plats för 60 barn och helst skulle teatern vilja ha en större lokal med runt 150 platser. Margareta Larson tycker att Observatoriet i Stadsparken hade varit bästa alternativet med alla sina möjligheter till sommarteater i parken. Men nu senast är det Folkparken som verkade vara lösningen, i varje fall tills det blev för dyrt.
– Vi tror fortfarande på Folkparken, men det visade sig bli dyrare än de 15 miljoner kronor vi trott. Det beräknades till 70 miljoner, men om det går att dra ner på kostnaden så är dörren inte stängd för Folkparken, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.
En lösning med en mindre teaterlokal vid Sagohuset har också diskuterats.
– Det skulle inte vara realistiskt att bygga en lokal som är för liten redan från början. Vi skulle aldrig kunna få sponsorer och intressenter till det, säger Tove Allerberg.
Personalen på Teater Sagohuset är luttrad.
När sätter ni upp ”Sagan om det oändliga tillfälliga bygglovet”?
– Det får bli vår sista föreställning, säger Margareta Larson.
Gå till toppen