Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: Öppet brev till Leif Fransson, operativ chef för gränspolisen i region Syd

När du nu uttalar dig om att det inte finns några fredade zoner i samhället, skapar det skräck och oro bland redan utsatta barnfamiljer.

Leif Fransson, operativ chef för gränspolisen i region Syd.Bild: Björn Lindgren/TT
Skåne Stadsmission kräver att gränspolisen i sitt arbete med att verkställa fler utvisningar inte letar efter papperslösa barn vid förskolor, skolor eller vårdinrättningar.
För två veckor sedan begärde gränspolisen ut information från alla socialkontor i Malmö om papperslösa barnfamiljer, det vill säga människor som fått avslag på sin asylansökan och har lagakraftvunna av- eller utvisningsbeslut.
Hittills har information om ett fåtal familjer lämnats ut av socialtjänsten. Samtidigt har gränspolisen förklarat att "det här är bara början" och att ytterligare 600 personer kommer att eftersökas på samma sätt.
Gränspolisens agerande väcker många frågor hos oss som arbetar med utsatta barnfamiljer, inklusive de som lever som papperslösa.
Den information som polisen begärt ut är främst adress- eller kontaktuppgifter, men ävenandra uppgifter om var personerna vistas har varit aktuella. Betyder det att gränspolisen också kan komma att leta efter papperslösa barn vid deras förskolor, skolor eller på platser där de får vård och behandling? Med anledning av ditt uttalande, Leif Fransson, att det ”inte finns några fredade zoner” framstår det som troligt.
Skåne Stadsmission möter dagligen människor som lever i olika former av social utsatthet. Även om socialtjänsten hittills har lämnat över information om ett fåtal papperslösa barnfamiljer till gränspolisen har det skapat en snabbt växande oro bland de papperslösa familjer vi träffar i vårt arbete.
Flera papperslösa familjer som vi har haft kontakt med under årens lopp har senare beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Gång på gång ser vi den stora betydelse rätten till förskola och skola har för hur papperslösa barn mår och utvecklas. Vardagen som papperslös är osäker och utsatt. Det är inte en tillvaro som barnen själva har valt. Möjligheten att vara på förskola eller i skola ger dem trygghet i en utsatt livssituation, möjlighet att leka och lära tillsammans med andra barn och åtminstone ett varmt mål mat om dagen.
Skolor och förskolor utgör ett viktigt skyddsnät för alla barn som far illa. Kommer skolor och förskolor nu att överväga om de ska avstå från att göra en orosanmälan till socialtjänsten för att det kan leda till att hela familjer utvisas?
Enligt skollagen har alla papperslösa barn rätt att gå i skola. Enligt Malmö stads strategiska utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering har papperslösa barn även rätt till förskola. När du nu som gränspolisens operativa chef uttalar dig om att det inte finns några fredade zoner i samhället, skapar det skräck och oro bland redan utsatta barnfamiljer. Det riskerar att skrämma föräldrar så att de inte låter sina bara gå till skolan eller att lämna dem på förskolan.
I enlighet med lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har papperslösa barn rätt till vård på samma villkor som andra barn. Vi undrar om barn som behöver träffa läkare eller psykolog riskerar att inte längre få tillgång till vård. Finns det en risk att gränspolisen beger sig till läkare och psykologer för att ta med sig barnen?
Gränspolisens agerande kan göra att barns och ungas grundläggande rättigheter inte längre kan tillgodoses och att barn som lever i redan utsatta livssituationer blir ännu mer utsatta.
Vi efterfrågar därför en tydlig försäkran från gränspolisen att ni inte kommer att leta efter papperslösa barn vid förskolor, skolor och vårdinrättningar – platser som utifrån ett barnperspektiv måste få förbli just fredade zoner.

Hanna Scott

jurist Unga Forum, Skåne Stadsmission

Liv Palm

enhetschef Unga Forum, Skåne Stadsmission

Marie Hendra

socialchef Skåne Stadsmission
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen