Huvudledare

Ledare: Vardagsbrottens offer offras i jakten på mördare.

Ett av de ouppklarade morden inträffade i Seved i Malmö för tre veckor sedan.Bild: Johan Nilsson/TT
Morden och mordförsöken i Skåne – många av dem i gängkrigens spår – tar nu så stor del av polisens resurser att utredningar om andra brott läggs åt sidan.
De brott som tills vidare prioriteras bort är inga bagateller. Det kan röra sig om inbrott, stölder, misshandel och hot.
I Ekot på måndagen beklagade den biträdande regionpolischefen Jarl Holmström att arbetet med mängdbrotten "just nu blir lite lidande". I tidningen talar han om en "kortsiktig belastning".
Frågan alla ställer sig är hur länge detta "just nu", denna "kortsiktiga belastning", varar. När – om någonsin – kommer de där högarna med bortprioriterade brott att betas av? Och vilka är utsikterna för att brotten bakom anmälningarna då klaras upp? Spår kallnar. Vittnen glömmer. Bevis förstörs.
På riksnivå växer sedan flera år "balansen" – brottsutredningar som fortfarande är pågående. 2011 bestod balansen av 131 000 anmälningar. 2015 hade antalet ökat till 158 000.
Den svenska polisen klarar upp allt färre brott. Från 2010 till 2015 minskade andelen uppklarade brott från 18 till 14 procent. För misshandelsbrott var resultatet förra året ännu sämre: 12,6 procent uppklarade mot 18,3 procent år 2010. Och av antalet anmälda bostadsinbrott klarades endast 3,5 procent upp.
Enligt ansvarigt statsråd, inrikesminister Anders Ygeman (S), ska allmänheten inte förvänta sig några förbättringar 2017.
"Uppklaringsprocenten kommer att sjunka nästa år", medger han.
I år har det inträffat 26 mord i Skåne. En tredjedel av morden har begåtts i Malmö och för de fem senaste finns ännu ingen gripen. I de fyra senaste fallen ska det ha tagit en vecka eller mer att få styr på utredningsarbetet – inledningsvis har polisen bara hunnit med att göra det absolut nödvändigaste.
Samtidigt vet alla att chansen att hitta förövaren minskar snabbt om inte utredningen kommer igång omedelbart. De åtgärder som vidtas under det första dygnet är ofta avgörande.
"Vi närmar oss en kollaps när det gäller brottsutredningar i Malmö", varnade chefsåklagare Ola Sjöstrand nyligen.
"Jag är rädd att polisen tappar greppet. Det relativa grepp som vi ändå hade tidigare", sade den erfarne mordutredaren kommissarie Bo Lundkvist till tidningen.
Idag tar det i Malmö i genomsnitt över ett år, 374 dagar, från det att en polisanmälan görs tills åklagaren fattar beslut om åtal eller om att lägga ner ärendet. I Göteborg tar det 73 dagar, i Stockholm 61.
Drygt ett hundratal poliser flyttas nu från olika delar av Region Syd, som omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar län och Kronobergs län, till Malmö. De ska hjälpa till med de pågående mordutredningarna men också förhindra att gängvåldet trappas upp.
När stora polisresurser omdisponeras på detta sätt kommer polisnärvaron och utredningskapaciteten att försämras på andra håll.
Vanliga medborgare, inte minst i en polisiärt allt mer avlövad glesbygd, lämnas åt sitt öde. Vad förväntas de göra om de drabbas av ett brott? Ta lagen i egna händer? Starta medborgargarden?
Om polisen inte förmår upprätthålla lagen kommer andra krafter att ta över rättsskipningen – eller "rättsskipningen".
Det kallas ibland vardagsbrott. Polisen talar om mängdbrott. Men för den som får inbrott i sin bostad, för den som blir rånad eller slagen, är det inget vardagligt över brottet de utsätts för, det är inte en händelse som försvinner i mängden.
Brott – även sådana som utomstående kan betrakta som bagatellartade – sätter ofta djupa psykiska spår. Värre än den ekonomiska förlusten eller de i regel övergående fysiska skadorna är ofta otryggheten som uppstår.
Att då veta att förövaren sannolikt kommer att gå fri eftersom polisen inte har resurser att utreda brottet är förödande för människors trygghet och för tilliten. Tilliten till andra människor. Till samhället. Till staten.
Det kan visa sig vara en utveckling som är väl så farlig som en växande gängkriminalitet. Rädda människor riskerar att bli farliga människor.
Läs alla artiklar om: Vardagsbrott
Gå till toppen