Nyheter

Åldersdomen som 290 kommuner väntar otåligt på

Ska ensamkommande som skrivs upp i ålder ha rätt till skola, god man och boende tills beslutet vunnit laga kraft? 290 svenska kommuner tycker olika. Nu avgörs frågan av kammarrätten i Göteborg.

Hittills i år har 2 538 personer som sökt asyl i Sverige som minderåriga skrivits upp i ålder och gjorts myndiga av Migrationsverket - ofta på lösa grunder, visar HD och Sydsvenskans granskning.
Läs mer:Tusentals barn görs vuxna utan bevis i det svenska asyllotteriet
Kommunerna gör olika när ensamkommande skrivs upp i ålder. Vissa drar omedelbart tillbaka allt stöd - skola, god man och boende - och hänvisar den asylsökande till Migrationsverket. Andra gör ingenting förrän beslutet vunnit laga kraft. Däribland Malmö stad.
Läs mer:I kommunernas tombola får vissa fortsätta vara barn medan andra blir vuxna
Natalie Glotz Stade, stadsjurist i Malmö stad, har analyserat rättsläget och kommit fram till att "en kommun inte har stöd i vare sig lag eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende.”
Alltså: Kommunerna kan strunta i Migrationsverkets åldersuppskrivning tills beslutet vunnit laga kraft.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått många samtal från rådvilla kommuner.
– Väldigt många har hört av sig under hösten eftersom så många barn skrivits upp i ålder, säger Eva von Schéele, förbundsjurist på SKL.
Hon delar Malmöjuristens bedömning men poängterar att SKL inte bestämmer hur kommuner ska agera, utan bara ger råd.
– Vi rekommenderar att man avvaktar det rättsliga beslutet. JO har samma uppfattning. Även Migrationsverket skriver i ett rättsligt ställningstagande att andra myndigheter inte behöver följa vad Migrationsverket gör internt, säger Eva von Schéele.
Hon fortsätter:
– Man kan ifrågasätta att ett internt regelverk kan få sådana följder att den enskilde får flytta till annat boende, sluta i skolan och blir av med sin gode man. Många far väldigt, väldigt illa.
Det kan blir dyrt för svenska kommuner att följa Malmös och SKL:s rekommendation. Migrationsverket ersätter inte kommuner för kostnader för till exempel gode män när den asylsökande bedömts vara vuxen.
Flera sådana ärenden har redan prövats av förvaltningsrätten i Göteborg.
I minst två fall är det Lidköping som överklagat med argumentet att det inte kan "ha varit lagstiftarens mening att en enskild som räknats upp i ålder och samtidigt får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska stå utan vårdnadshavare eller god man under den ofta långa tid som ett överklagande kan ta [...] I denna ordning finns inget barnperspektiv".
I förvaltningsrätten har Migrationsverket fått bakläxa. Myndigheten har överklagat till Kammarrätten i Göteborg. När fallet prövas är inte bestämt, men domen kommer att bli vägledande.
– Vi väntar med spänning. Den blir väldigt avgörande, säger förbundsjuristen Eva von Schéele på SKL.
För att minska den förvirring som råder i åldersfrågan, och samtidigt dra ner på statens utgifter, har Justitiedepartementet föreslagit att åldern på asylsökande ska prövas tidigare under asylsprocessen (om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år) . Medicinska undersökningar ska ebjudas och en ny ålder ska börja gälla direkt. Beslutet ska dock kunna överklagas, vilket inte går idag.
Lagändringen föreslås gälla från 1 maj 2017.
Läs alla artiklar om: Åldersbedömning
Gå till toppen