Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

I kommunernas tombola får vissa fortsätta vara barn medan andra blir vuxna

Alla tre har skrivits upp i ålder. Men de bor i olika kommuner och påverkas därför helt olika. Amir fick en timme på sig att packa sina grejer. Omid fick bo kvar på sitt HVB-hem. Mohamad skickades runt till olika vuxenboenden, tills han plötsligt bedömdes vara barn igen.

Mohamad, Omid och Amir är tre av de totalt 2 538 asylsökande som Migrationsverket skrivit upp i ålder hittills i år. Eftersom de bor i olika städer, med olika regler, har deras nya ålder fått vitt skilda konsekvenser.
Bland många av landets 290 kommuner är förvirringen stor. Idag finns ingen lag eller praxis som bestämmer hur en kommun ska agera när ensamkommande skrivs upp i ålder. I praktiken betyder det att kommunerna själva får avgöra vad som är rätt och fel och vilka regler som ska gälla tills Migrationsverkets beslut vunnit laga kraft.
Vissa drar genast tillbaka allt stöd som minderåriga har rätt till - god man, boende och skola. Andra gör ingenting förrän Migrationsdomstolen sagt sitt.

Landskrona. Mohamad blev vuxen och sedan barn igen

Mohamad kom till Sverige för ett år sedan. Sedan dess har han försökt att bevisa sin ålder.Bild: Britt-Mari Olsson
I slutet av augusti åkte Mohamad och hans gode man Irene Kunosson till Migrationsverket i Malmö. Med sig hade han alla sina tillhörigheter.
Båda visste vad som väntade. Mohamad skulle utvisas till Afghanistan. Eftersom han inte kunnat visa några id-handlingar eller gjort någon medicinsk åldersundersökning trodde myndigheten inte på att han var 16 år. Han bedömdes istället vara arton år, meddelade handläggaren på Migrationsverket.
– När vi hade varit på Migrationsverket fick jag inte åka hem igen, säger Mohamad.
I Landskrona där han bott under sitt år i Sverige måste alla som skrivs upp i ålder omedelbart flytta från sina HVB-hem, även om Migrationsverkets beslut inte vunnit laga kraft.
Mohamad kördes direkt från Migrationsverket till transitboendet på Jägersro i Malmö. Efter en natt slussades han vidare till ett vuxenboende i Ljungbyhed.
– Alla jag träffade där var mycket äldre än jag, kanske 30 eller 40, säger Mohamad.
Dagen efter kom ett nytt besked. Migrationsverket hade en ledig plats på ett asylboende i Nybro i Småland. Då satte hans gode man ner foten.
– I Småland skulle han bli helt ensam. Han är dessutom ett barn och barn ska inte bo med vuxna på det sättet, säger Irene Kunosson som snabbt såg till att Mohamad hämtades hem till Landskrona.
Asylsökande som Migrationsverket anser är myndiga får hitta eget boende bara de meddelar sin nya adress. Irene Kunosson lät Mohamad bo hos henne.
Mohamad behövde bevis på att han är född år 2000 och inte 1998. Hans mamma och bror i Iran, där han bott under större delen av sitt liv, gick till skolan där Mohamad studerat och fick ett slutbetyg där hans ålder var nedskriven.
Betyget skickades med post till Sverige och lämnades in till migrationsdomstolen som snabbt skrev ner hans ålder igen. Tills rätten kommit med sin slutgiltiga dom skulle han återigen få vara 16 år. Till slut gick socialtjänsten i Landskrona med på att han fick flytta tillbaka till sitt gamla boende.
Den 22 november meddelade migrationsdomstolen att Mohamad får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Domstolen höll inte med Migrationsverket om att han saknar skyddsbehov. I domen står också något ovanligt: att Mohamad bevisat att han är minderårig genom de yttranden som lämnats från hans socialsekreterare, lärare och personalen på hans boende. Mohamad får fortsätta sitt liv i Sverige som 16-åring – så länge Migrationsverket inte överklagar.

Malmö. Omid blev vuxen - fick behålla barnets rättigheter

Migrationsverket har bestämt att Omid inte är 16 utan 18.Bild: Peter Frennesson
Malmö är en av få kommuner i Skåne som inte direkt avvisar ensamkommande som skrivs upp i ålder. Fram till dess att Migrationsverkets beslut om en åldersuppskrivning vunnit laga kraft agerar Malmö stad inte alls. En flytt blir aktuell först efter att alla överklaganden är avgjorda.
– Vi har pratat med våra stadsjurister och fattat det här beslutet ur ett barnrättsperspektiv. Tänk om vi följer Migrationsverkets initiala beslut och det visar sig vara felaktigt. Då har vi slängt ut ett ensamt barn i en vuxenvärld, säger Vladana Andersson, enhetschef på sociala resursförvaltningen.
Men det omvända - att personer som misstänks vara vuxna ändå får bo kvar på boenden för barn - är hårt kritiserat. Det finns exempel på att unga flyktingar blivit utsatta för sexövergrepp av vuxna som ljugit om sin ålder.
Men Vladana Andersson försvarar Malmö stads inställning.
– Det skiljer sig inte så mycket i mognad eller beteende mellan de som är exempelvis 17, 18 eller 19. Har vi inte ett gällande beslut som säger att de är myndiga kan inte vi gå in och bedöma vem som är vuxen.
– Om det är någon som kommer till oss som uppenbart är 30 år så släpper vi inte in dem på våra boenden, säger Vladana Andersson.
Hon tror att andra snart kommer att följa i Malmö stads fotspår.
– Det är flera kommuner som har ringt till oss och frågat hur vi har resonerat. För oss känns det väldigt skönt att veta att vi inte sviker det ansvar som vi har tagit på oss gentemot de här barnen.
Omid blev uppskriven från 16 till 18. Men eftersom han lyder under Malmös stads regler kan han till skillnad från landsmännen i många andra kommuner fortsätta att gå i skolan och bo kvar med kompisarna på HVB-hemmet. I alla fall tills migrationsdomstolen prövat hans fall.
– Jag har bott där i ett och ett halvt år ungefär. Det är två till som har fått samma beslut som jag, men alla får bo kvar. Det känns bra, då finns det trygghet, säger Omid.
Eftersom Malmö stad låter Omid bo kvar i kommunen kan han fortsätta att gå i skolan.Bild: Peter Frennesson

Vellinge. Amir fick en timme på sig att packa sina grejer

” Undertecknad (handläggaren) finner efter genomförd åldersutredning att det är osannolikt att sökandes ålder skulle vara över 18 år. Ingenting i sökandes utseende eller beteende motiverar i dagsläget någon annan bedömning.”
Så står det i Migrationsverkets egna åldersutredning av Amir. Men Migrationsverket skrev ett halvår senare ändå upp honom från sexton till arton år. Samtidigt fick han ett utvisningsbeslut.
– Det känns åt helvete. Jag blev så besviken. Varför sa de först att jag var ett barn?
Och eftersom Amir bor i Vellinge fick han en timme på sig att samla ihop sina saker för att sedan ge sig av till transitboendet på Jägersro. Men vistelsen där blev kortvarig eftersom privatpersonen Mikael Kinning erbjöd honom att bo hos hans familj.
Mikael Kinning är projektledare för MedMänniskanNu, där vanliga Vellingefamiljer öppnat upp sina hem för de ensamkommande.
– Skolan är ofta den mest stabila faktorn i de här killarnas liv. Om Amir bor hos mig i Vellinge kan han i alla fall gå kvar i skolan, säger han.
Flera andra ungdomar som varit med i projektet har fått samma besked som Amir och skrivits upp i ålder. Precis som Amir har de inte heller varit välkomna tillbaka till sina HVB-hem, och precis som Mikael Kinning har andra familjer från MedMänniskaNu gett dem en plats att bo på.
– De känner ju de här killarna och har helt enkelt sagt att vi släpper inte iväg dem. Vi tar det ansvaret som vi anser att kommunen egentligen borde ta, säger Mikael Kinning.
– Vellinge bara lyfter händerna på en gång och struntar i vad det får för konsekvenser. Arton är en kronologisk, administrativ ålder, och i flera fall har Migrationsverkets beslut överklagats och inte ens vunnit laga kraft.
Roger Ericsson, chef för individ- och familjeomsorgen i Vellinge, tycker att det är otydligt hur kommunen ska agera i fall där ensamkommande skrivs upp i ålder.
– Det finns inget enkelt ja eller nej på frågan om vi ska låta dem bo kvar. Det beror på hur det enskilda ärendet ser ut.
I en jämförelse med Landskrona och Malmö menar Roger Ericsson att Vellinge hamnar någonstans mitt emellan. Han håller inte med om att alla kastats ut från sina HVB-hem i Vellinge så snart Migrationsverket bestämt att de är arton år. Men han tycker heller inte att det är självklart att alla ska kunna bo kvar tills asylprocessen är helt avslutad.
– Vi försöker vänta tills besluten vunnit laga kraft, men vi tittar också på varje ärende för sig. Om någon till exempel har skrivits upp i ålder och fått ett utvisningsbeslut skapar den personen mycket oro bland de andra på boendet om vi låter personen bo kvar.
– Inom socialtjänsten försöker vi följa de utlåtanden som kommer från JO och olika domar, men som sagt, frågan är otydlig. Jag vet att vi har haft ärenden som gått åt ena eller andra hållet. Någon har fått bo kvar och någon har fått flytta till Migrationsverkets boende, säger han.
För Amir har vardagen fortsatt ungefär som vanligt, även om han fortfarande hotas av utvisning.
– Jag känner två känslor. Jag är ledsen för att Migrationsverket sa nej och jag är glad för att jag får bo i en svensk familj.

FAKTA/Kvar hos kommunen under utredning

När ensamkommande söker asyl i Sverige och uppger att de är minderårig måste Migrationsverket acceptera den uppgivna åldern – om den inte är uppenbart felaktig. Det betyder att de får bo i kommunernas regi medan Migrationsverket utreder deras ärende. Det tar i snitt mellan nio och tolv månader. Under tiden har de samma rättigheter till hjälp, boende, skola och sjukvård som alla andra barn i landet. Samtidigt som Migrationsverket utreder rätten till asyl görs också en bedömning av åldern. Beskedet om åldersuppskriven kommer oftast samtidigt som beskedet om asyl.
Läs alla artiklar om: Åldersbedömning
Gå till toppen