Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Så gick det för de andra länderna i Pisa

72 länder eller områden deltog i årets Pisatest. Här är lite resultat från den internationella Pisarapporten.

Vietnam är bra på att få även barnen från de fattigaste hemmen att klara sig bra i skolan. De får lika bra resultat som genomsnittseleven i OECD.
Resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor i naturvetenskap är små. Men i alla länder utom Finland är pojkarna i majoritet bland de högpresterande eleverna. Det är också i högre grad pojkar som säger sig se en framtida karriär inom naturvetenskapen.
Ungefär en femtedel av alla elever i OECD når inte upp till det som OECD definierar som basnivån i läsning, att "kunna läsa".
Shanghai har tidigare legat i topp i Pisa. Den här gången räknas resultaten från Shanghai ihop med resultaten från tre andra provinser i Kina, och då har mångmiljonstaden försvunnit från topplistorna.
I nio länder betyder elevernas klassbakgrund mindre för deras kunskapsresultat i naturvetenskap. USA är det land där likvärdigheten har förbättrats mest sedan förra Pisatesten. Nu är effekten av klassbakgrund på skolresultaten mindre i USA än i Sverige.
Flickornas försprång har minskat när det gäller läsförståelse. De mest högpresterande pojkarna läser bättre, medan de svagaste flickorna har tappat poäng i läsning.
Läsförmågan har i princip inte ändrats alls i OECD sedan 2009. Däremot har den ändrats mycket i vissa länder: mest har den ökat i Argentina och Ryssland, mest har den gått ner i Tunisien och Vietnam.
Finland är det land där elevernas resultat i naturvetenskap har försämrats mest i hela OECD sedan 2006. Trots det ligger Finland på topp tre.
Finland och Norge har signifikant högre resultat i läsförståelse än Sverige. Danmark ligger på ungefär samma nivå som Sverige, medan Island ligger lägre.
Eleverna i både Danmark, Finland och Norge presterar signifikant högre resultat än Sverige i matematik. Island presterar på samma nivå som Sverige.
Gå till toppen