Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Straffa sexköp utomlands? Det är inte en bra idé.

Franska sexarbetare i protest mot ett lagförslag om att kriminalisera köp av sexuella tjänster.Bild: Thibault Camus
Regeringen vill med stöd av Vänsterpartiet kriminalisera sexköp i utlandet. Ett lagförslag väntas nästa år. Och det kan komma att antas av riksdagen med stöd av Kristdemokraterna.
Det "skulle kunna vara ett sätt att kunna motarbeta sexköp, i väntan på att andra länder tar efter Sverige och inför den sexköpslag som vi har", sade Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare och rättspolitiske talesperson, i Ekot på torsdagen.
Justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte vara sämre. Han kallar en kriminalisering ett "effektivt instrument" för att komma åt "människohandel och sexuell slavhandel".
Såväl Carlson som Johansson överskattar sannolikt betydelsen av en svensk lagändring. Grovt.
Ett skäl för denna slutsats är att det är omtvistat hur stora effekter det svenska förbudet mot köp av sexuella tjänster faktiskt har haft.
Det finns praktiska skäl för att avstå från en lagändring, som bevissvårigheter. Det är föga realistiskt att tro att polisen i ett annat land skulle lägga ner någon större kraft på att hjälpa till att utreda vad som i deras bok inte är ett brott. Och lagar ska inte stiftas om det inte finns praktiska möjligheter att se till att de följs. Vill politiker påverka människors attityder finns det lämpligare metoder.
I princip krävs dubbel straffbarhet om någon ska kunna dömas i Sverige för ett brott begånget i utlandet. Den handling som utförts måste med andra ord vara brottslig både här och där.
Det finns några få undantag. Ett sådant är sexbrott mot barn. Den som köper sex av en minderårig i utlandet kan dömas för detta i Sverige även om sexköpet inte är straffbart i det land där det skedde.
En grundläggande rättslig princip är också att ett land accepterar och respekterar andra länders lagstiftning.
Det finns goda skäl att hålla hårt på den principen.
Om vissa länder börjar straffa sina medborgare för handlingar de begått utomlands – om Sverige straffar svenskar för sexköp på en fullt laglig tysk bordell – kan lagstiftarna i andra länder ta efter och på samma sätt börja straffa handlingar som i deras ögon är förkastliga.
Ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Sverige har fri abort – Irland tillåter endast abort om moderns liv är i fara. Om principen om dubbel straffbarhet luckras upp skulle exempelvis Irland kunna börja straffa irländska kvinnor som reser till Sverige för att utföra en abort.
Men det stannar inte där.
Det undantag som finns i den svenska brottsbalken från principen om dubbel straffbarhet gäller inte enbart svenska medborgare utan även utlänningar bosatta i Sverige.
Överfört på exemplet med Irland och aborträtten skulle det innebära att svenska kvinnor som är bosatta på Irland kan straffas om de återvänder till Irland efter att ha genomgått en abort på ett sjukhus i Sverige.
Att den utredning som på regeringens uppdrag studerat frågan avråder från kriminalisering av sexköp utomlands är inte förvånande.
Det finns med tanke på de problematiska politiska låsningarna i riksdagen anledning att välkomna uppgörelser över blockgränsen. Men att KD väljer just denna fråga för att gå emot övriga allianspartier är olyckligt av den enkla anledningen att det är ett riktigt dåligt förslag.
Gå till toppen