Huvudledare

Ledare: Kinberg Batra vill leda alliansen. Vilken allians?

Anna Kinberg Batra vill sluta dalta, men det är oklart med vilka det daltas.Bild: Jonas Ekströmer/TT
Alla ska jobba, och helst mer – utom rikspolischefen för han ska inte jobba alls, i varje fall inte som rikspolischef. Så ungefär kan Moderatledaren Anna Kinberg Batras jultal på Skeppsholmen i Stockholm sammanfattas.
Den röda, eller snarare mörkblå, tråden var ordning och reda med ord som "krav", "stram" och "sluta dalta".
M-ledaren har rätt i att polisen inte fungerar, att "poliskris" har blivit ett normaltillstånd och att förtroendet för polisen är i fritt fall. I talet nämnde Kinberg Batra situationen i Malmö, där åklagare har uttryckt uppgivenhet över att polisen inte haft tillräckliga resurser att sätta in ens vid mordutredningar.
Även om beslutet att omorganisera polisen togs under alliansens tid vid makten och i bred politisk enighet är det nu regeringens ansvar att se till att polisen fungerar. Liberalerna har tidigare ställt krav på rikspolischef Dan Eliassons avgång och det blir allt svårare att se en möjlighet för Eliasson att leda den nödvändiga återuppbyggnaden av polisen.
Kinberg Batra betonade behovet av att ompröva politiken när verkligheten förändras. Så var det under hösten 2015 då det under vissa veckor kom 10 000 asylsökande och nästan 163 000 under hela 2015. Trycket på Sverige blev orimligt stort när EU inte förmådde att ta ett gemensamt ansvar och det blev nödvändigt att tillfälligt strama åt flyktingpolitiken.
Men när det gäller asylpolitiken ser Kinberg Batra inget behov av att avvakta hur verkligheten utvecklas, hon vet uppenbarligen redan:
"Ett anständigt samhälle ska hjälpa folk på flykt, men Sverige kan inte hjälpa alla, vi kommer att behöva ha en stram asylpolitik under många år framöver. Så tycker jag."
Det motiverar Kinberg Batra med det växande utanförskapet, vilket åtminstone delvis är en följd av att det tar lång tid för flyktingar att komma i arbete. Det kommer att behövas stora utbildningsinsatser och fler enkla jobb för att förbättra integrationen, men det är inte ett tillräckligt skäl att föra en stram flyktingpolitik "under många år framåt". Ett anständigt samhälle håller på asylrätten.
Kinberg Batra vill att det ställs större krav på arbetslösa när det exempelvis gäller att flytta till jobben och hon vill inte att a-kassa ska räknas som försörjning vid familjeåterförening. Hon säger svepande:
"Sluta dalta med den som tar sig rätten att leva på andra. Det är dags att sätta stopp för kravlös bidragspolitik."
Men hon säger också:
"Jag vill att Sverige ska vara starkt och hålla ihop och ha en trygghet som inte sviker någon."
Självfallet ska bidragsfusk bekämpas. Men den som förlorar jobbet, den som drabbas av sjukdom och blir långtidssjukskriven eller den som är beroende av assistans för att kunna leva ett drägligt liv, vill nog ha mer konkreta besked om vad M-ledaren avser med "kravlös bidragspolitik". Inte kan det vara rätten att få ersättning från de gemensamma trygghetssystemen.
"Vi är ett parti med starka och trygga värderingar", fastslog Anna Kinberg Batra i jultalet.
Frågan är bara vad det är för värderingar. Kinberg Batras Moderaterna är inte Fredrik Reinfeldts Nya Moderaterna. Inte när det gäller flyktingpolitiken, kanske inte heller i synen på a-kassa och anställningsskydd – och inte när det gäller försvaret, men där har ju verkligheten i hög grad förändrats. Och det var Reinfeldts Nya Moderaterna som var en del av det framgångsrika allianssamarbetet.
Kinberg Batras moderater rör sig i konservativ riktning, de vill ta tillbaka väljare från Sverigedemokraterna men förlorar samtidigt andra väljare till Centerpartiet.
"Det här är vår grund för nästa regering, den vill jag leda", sade Kinberg Batra.
Hon vill leda en alliansregering, frågan är bara om det är möjligt att forma en gemensam alliansplattform inför valet 2018. Med Kristdemokraterna troligen, men det är långt ifrån säkert att Liberalerna och Centerpartiet vill låta sig ledas av en M-ledare i mörkare blått.
Gå till toppen