Aktuella frågor

Debattinlägg: "Hur kan sporadiska genomgångar av tågsätt på Hyllie station anses vara viktigare än människors liv?"

Vi kräver inte någon hög polischefs avgång, vi kräver en rimlig arbetssituation för polisen, skriver de två vänsterpartisterna Linda Snecker och Hanna Thomé.

Inlämnade vapen i Malmö vid 2007 års vapenamnesti. Ett effektivt sätt att få ner det dödliga våldet är att minska antalet vapen, skriver Linda Snecker och Hanna Thomé.Bild: Mårten Svemark
Tryggheten i Sverige har ökat, enligt Brottsförebyggande rådet, men ändå är många människor varje dag oroliga och känner sig otrygga, känner att våldet i samhället har krupit närmare deras vardag.
Antalet illegala vapen har ökat liksom antalet skjutningar på allmän plats. Samtidigt som det dödliga våldet minskar sett i ett längre perspektiv – sedan 1990-talet, koncentreras det till delar av städernas fattiga områden. I dagens segregerade städer har våldet en klassdimension.
I grund och botten handlar kriminalitet om en mängd olika faktorer. Därför är lösningarna sällan enkla. Högerpartierna förespråkar vattenkanoner, gummikulor och utegångsförbud men det är förslag som inte angriper orsaken till våldet. Det är åtgärder som demoniserar förorterna och dem som bor där. Den som saknar livschanser dras lättare in i kriminella miljöer.
Ett effektivt sätt att få ner det dödliga våldet är att minska antalet vapen. Vi vill därför se en vapenamnesti omgående. Under en vapenamnesti kan den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det lämna in dem till en polismyndighet anonymt utan att riskera åtal eller straff för det olovliga innehavet.
En tre månader lång vapenamnesti 2007 resulterade i att 13  835 oregistrerade vapen och vapendelar samt 14 ton ammunition lämnades in till polisen. En ny vapenamnesti mellan mars och maj 2013 gav 15 132 vapen och vapendelar samt 36 ton ammunition.
Vapenamnestier fungerar alltså väl.
Regeringen har aviserat att en vapenamnesti ska ske i slutet av denna mandatperiod. Vänsterpartiet anser att en vapenamnesti måste ske nu. Vi kan inte vänta, läget är för allvarligt.
Regeringen föreslår höjda straff som ett sätt att få bukt med de grova våldsbrotten. Det är en populär politisk åtgärd för att verka handlingskraftig, men det finns inga belägg eller forskning som visar att långa straff har en avskräckande effekt eller minskar brottslighet. Däremot leder längre straff till att polisen får använda fler hemliga tvångsmedel, som avlyssning. Polisens problem är att mängden brott som inte utreds är för stor och att arbetsbelastningen är för hög, inte att straffen är för låga.
Polisen gör fel saker och det beror på politiska beslut.
Vänsterpartiet ser med oro på polismyndigheten som arbetar för fullt med sin stora omorganisation, samtidigt som regering och riksdag tar beslut som innebär att polisen måste jobba med helt andra frågor än det brottsförebyggande arbetet och att skapa trygghet på gator och torg.
Andelen brott som klaras upp har sjunkit.
I Malmö har en åklagare meddelat att utredningen kring en nyligen mördad 24-årig man riskerade att läggas ner på grund av att bara en polis, istället för önskvärda 25–30 poliser, avdelats till utredningen. Samtidigt har Skånepolisen i uppdrag att utföra omfattande gränskontroller och inre utlänningskontroller. Vad polisen ska göra och inte göra är ett politiskt beslut. Hur kan sporadiska genomgångar av tågsätt på Hyllie station anses vara viktigare än människors liv?
Vänsterpartiet var starkt emot införandet av gränskontroller och röstade i riksdagen nej till förslaget. Vi värnar om asylrätten, att införa gränskontroller går tvärtemot denna rättighet, men gränskontroller är också ett allvarligt missbruk av polisiära resurser.
Polisen lägger också resurser på att jaga papperslösa, bland annat genom att begära ut adresser till barnfamiljer hos socialtjänsten. Det är en felprioritering och kritiseras av socionomer, läkare och psykologer men det är framför allt en effekt av regeringens ändrade asylpolitik.
Regeringen måste ta sitt antirasistiska ansvar. Det innebär att ta ansvar för att även människor i fattiga områden har rätt till en trygg tillvaro, att se till så att polisen gör de saker som människor förväntar sig, som att utreda mord och arbeta brottsförebyggande. Det innebär också att inte ta beslut som tvingar polisen att genomföra gränskontroller eller jaga papperslösa.
Polisen behöver få arbetsro så att det går att arbeta för att förebygga den organiserade brottsligheten och minska mängden vapen.
Vi kräver inte någon hög polischefs avgång, vi kräver en rimlig arbetssituation för polisen.
Polisen ska finnas i alla delar av Sverige, inte bara när grova våldsbrott sker. Vi vill se fler närpoliser som känner områden och människor där de patrullerar.
Ett jämlikt samhälle är också ett tryggt samhälle, därför är det främsta vapnet mot det råa våldet en kraftfull fördelningspolitik. Skattesänkningar skapar revor i samhällsgemenskapen. Medan antalet miljardärer aldrig har varit fler i Sverige skördar fattigdom liv i många områden. I Malmö skiljer det sju år i medellivslängd beroende på i vilken stadsdel människor bor.
Situationen i mångabostadsområden i Sverige är tuff, samhällsservice, välfärdens tjänster och spontana mötesplatser har försvunnit och ersatts med otrygghet, utsatthet och social oro. Vi tar situationen på allvar och vet att när samhället lämnar vissa orter så drabbas befolkningen hårt.
Vi vill ha närvarande områdespoliser, mötesplatser som till exempel bibliotek, möjligheter för den ideella sektorn, fritidsgårdar och att samhällsinstitutioner som socialkontor, försäkringskassa och arbetsförmedling finns på plats. Mest grundläggande är att människor har jobb och egen försörjning, då minskar jordmånen för den organiserade brottsligheten.
De viktigaste lösningarna är långsiktiga och syftar till ett jämlikt samhälle, men nu måste otryggheten i fattiga brottsutsatta områden prioriteras. Ett samhälle är aldrig starkare än sin svagaste länk.

Linda Snecker

Hanna Thomé

Linda Snecker (V) är riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson.
Hanna Thomé (V) är oppositionsråd i Malmö.
Läs mer:”Som poliser ser vi väldigt allvarligt på utvecklingen.”
Läs mer:"Hur många fler måste dö innan regeringen och polischefen reagerar?"
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen