Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vi är övertygade om att de allra flesta ser värdet av en rimlig hyresutveckling."

Äntligen har hyresgästerna ett verkligt val: att antingen acceptera den nya hyran eller att fortsätta betala den gamla hyran och låta hyresnämnden avgöra, skriver Susanne Rikardsson, VD för Fastighetsägarna Syd.

Samhället behöver hyresrätter. De är viktiga för ungdomar, för par som vill flytta ihop eller separera, för nyanlända och för dem som hittat ett jobb på annan ort, skriver Susanne Rikardsson.Bild: Hussein El-Alawi
I år får 38 000 hyresgäster i södra Sverige för första gången stort inflytande över hyrorna för sina egna bostäder.
Trots många försök har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd, som representerar ett stort antal företag i Skåne, Blekinge och Kronoberg, inte kommit överens om det kommande årets hyror. Jag beklagar att det har blivit så. Stabila och förutsägbara villkor har ett stort värde för både hyresgäster och hyresvärdar.
För Fastighetsägarnas medlemsföretag är det av yttersta vikt att hyrorna följer med den allmänna prisutvecklingen.
När Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd inte kommer överens ger lagen oss hyresvärdar två alternativ; antingen kan hyresnämnden lösa tvisten, något som både tar lång tid och skapar stor osäkerhet eftersom hyran när den väl är fastställd gäller retroaktivt från den 1 januari. Eller så pratar vi hyra direkt med våra medlemsföretags hyresgäster. Det senare alternativet är det logiska valet. Det är en relation, en kundrelation, människor är vana vid från andra områden i samhället.
Som kunder är människor vana vid att få information hem i brevlådan om prishöjningar. Det gäller till exempel hemförsäkring, uppvärmning, energi och elnät eller andra utgifter kopplade till den egna bostaden. Ofta handlar det om prisökningar som är större än den hyreshöjning som nu är aktuell. För Malmö och norra Skåne sker en hyreshöjning på mellan 1,00 och 1,25 procent, vilket innebär 65 till 81 kronor mer i månaden för en normaltrea med en månadshyra på 6 500 kronor.
Till skillnad från när det gäller till exempel höjda elnätsavgifter har hyresgästerna nu ett verkligt val: att antingen acceptera den nya hyran genom att betala avin, eller att fortsätta betala den gamla hyran och låta hyresnämnden avgöra om nivån är skälig. Det viktiga är att hyran – den gamla eller den nya – betalas i tid som vanligt.
Jag hoppas att våra medlemsföretags kunder – hyresgäster – betraktar prishöjningen som rimlig mot bakgrund av att de som jobbar med fastighetsskötsel, städning och administration vill ha lönehöjning även 2017. Även kostnaderna för energi, vatten och renhållning ökar. Om fastighetsägare behöver spara på service och underhåll så försämras standarden, något som i sin tur gör bostäderna mindre attraktiva.
Samhället behöver hyresrätter. Det är en boendeform som är viktig för ungdomar som vill flytta hemifrån, för par som vill flytta ihop eller separera, för nyanlända och för dem som hittat ett nytt jobb på annan ort.
En hyresrätt är ett attraktivt val för dem som vill ha ett flexibelt boende med hög servicenivå och slippa vara uppbundna på det sätt som en bostadsägare är. Om hyresrätten ska värnas måste det finnas möjlighet till stabila intäkter som gör att den som äger och utvecklar fastigheter vet hur de ekonomiska kalkylerna ser ut. När hyrorna inte följer med kostnadsutvecklingen blir hyresrätter mindre attraktiva att äga och investera i.
Det hjälpte inte att årets hyresförhandlingar startade tidigt och handlade om lägre höjningar än på många år. Vi på Fastighetsägarna Syd kunde inte fortsätta diskutera hyrorna med en motpart som inte agerade konstruktivt. Vi är övertygade om att de allra flesta ser värdet av en rimlig hyresutveckling – det gynnar de boende, det är bra för fastighetsbranschen och det stärker hyresrätten som boendeform.

Susanne Rikardsson

Susanne Rikardsson är VD för Fastighetsägarna Syd.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen