Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Snart tusen år av bildning

Den 19 december var det 350 år sedan Lunds universitet grundades, men som lärdomsstad har Lund betydligt äldre anor än så. Nordens första högskola öppnade sina dörrar här redan 1438. Följ med på hela tidsresan.

Sfinxerna på Universitetshuset från 1882 höll på att vittra sönder och plockades ner på 1950-talet. I början av 1990-talet sattes de nuvarande sfinxerna upp på taket.Bild: Emil Langvad/TT
ca 1085 Lund har varit biskopssäte i två årtionden och Katedralskolan grundas. Det exakta årtalet är inte belagt i säkra källor, men skolan kan ha tillkommit efter en donation av Knut den helige på 1080-talet. 1103 upphöjs biskopen i Lund till ärkebiskop över hela Norden, och Katedralskolan, som vid denna tid är direkt knuten till Domkyrkan, får ännu större betydelse.
1438 Lunds högskola, Studium generale, öppnas vid nuvarande Klostergatan. Här kan man studera upp till motsvarande filosofie kandidats grad. Det är franciskanernas (gråbrödernas) kloster som stod bakom det banbrytande initiativet – den första högskolan i hela Norden.
1477 Ett universitet grundas i Uppsala, men det är ovidkommande – den staden ligger utomlands.
1479 Om Sverige har ett universitet så ska Danmark också ha ett. Det första danska universitetet öppnas i den kungliga huvudstaden, Köpenhamn, inte i Lund. Kung Kristian I vill ha universitetet hemmavid och inte i ärkebiskopens stad. Fram till reformationen är den katolska kyrkan och kungamakten konkurrerande maktcentra, efter reformationen underställdes kyrkan statsmakten.
1537 Reformationen leder till att franciskanerna utvisas från Lund och deras högskola stängs.
1658 Freden i Roskilde avslutar en lång följd av skånska krig och Skåne införlivas i Sverige.
Hedvig Eleonora var Sveriges regent som förmyndare för sin son Karl XI från 1660 till sonens myndighetsförklaring 1672
1666 Trots motstånd bland annat från Uppsala universitet stiftas Lunds universitet den 19 december.
1668 Lunds universitet invigs. Vid tidigare jubileer är det årsdagen av invigningen man har firat. Enligt den tideräkningen skulle Lunds universitet bara fylla 348 år i år.
1676 Universitetet håller stängt på grund av krig. Danmark försöker återta Skåne. Slaget vid Lund.
1709-10 Ännu ett krig när Danmark försöker återta Skåne.
1716-18 Karl XII bor i Lund som blir provisorisk huvudstad för hela Sverige. Troligen är det universitetet som gör att kungen väljer Lund som residensstad i stället för Malmö. Skånes första nyhetstidning börjar publiceras: Lundska Lögerdagz Couranten.
1728 Akademisk kvart införs, till en början för lärarnas möten. Det är inte många som har egen klocka, men när Domkyrkans klocka har slagit hel timme har alla nu en kvart på sig att hinna i tid. Den som trots den akademiska kvarten inte kommer i tid får böta.
Muren kring Lundagård
1742 En mur byggs kring Lundagård för att hålla boskap borta från den botaniska trädgården.
1744 Första avhandlingen på svenska publiceras i Lund, med parallell text på latin.
1766 Lunds lasarett grundas. Första patienten, Sune Pährsson från Barsebäck, tas dock emot först två år senare.
Förre rektorn Håkan Westling i rektorsdräkt med hatt.Bild: Ingemar D Kristiansen
1768 Universitetet firar hundra år och rektorn får ny dräkt med hatt. En kopia av dräkten används än i dag.
1825 Universitetet har ungefär 400 studenter.
1829 Universitetsledningen dömer teologistudenten Carl Wilhelm Blomdahl till döden för mord. Han avrättas på Norra Fäladen. Blomdahl uppges ha var psykiskt obalanserad och han hade druckit en hel del när han slog ihjäl sin studiekamrat Andreas Emmanuel Landén med ett järnföremål. Fallet leder till en diskussion om det är rimligt att universitetsledningen har domsrätt över studenter och anställda.
AF-borgen 1851
1830 Akademiska föreningen grundas och gemensamma lokaler gör gängslagsmål mellan nationer ovanligare.
1834 Antalet studenter har fallit till 223 på grund av en koleraepidemi.
1848 AF-borgen börjar byggas.
På Tegnérsplatsen står en staty över Esaias Tegner skulpterad av C G Quarnström.Bild: Anders Berggren
1853 Esaias Tegnér, som kallade Lund för en "akademisk bondby" blir staty i Lundagård – den första i Sverige som föreställer en namngiven person som inte är kunglig eller militär.
1868 Universitetets 200-årsjubileum firas i tre dagar.
200-årsjubileet 2868 firades i tre dagar
1870 Kvinnor får rätt att ta studenten och läsa till läkare.
1873 Alla utbildningar förutom teologi och juridik öppnas för kvinnor.
1878 Universitetshuset börjar byggas
1880 Hildegard Björck och Hedda Andersson skrivs in som de första kvinnliga studenterna i Lund.
1890 Det finns tio kvinnliga studenter i Lund, av totalt 817.
Hildur Sandberg.
1899 Studentskan Hildur Sandberg väcker anstöt med sina alltför korta kjolar, hela 10 centimeter över marken.
1907 Universitetsbiblioteket på Helgonabacken står klart.
Första kvinnliga läraren, Hilma Borelius.
1910 Universitetet får sin första kvinnliga lärare, Hilma Borelius.
1939 Frida Palmér disputerar i Lund och blir Sveriges första kvinnliga doktor i astronomi. Hon forskar vid observatorier i Sovjet, återvänder hem vid krigsutbrottet september 1939 och rekryteras av Försvarets radioanstalt FRA. Efter kriget får hon ingen finansiering till sin akademiska forskning och blir till slut lektor vid läroverket i Halmstad.
1956 SMIL, Siffermaskinen i Lund, en av de första datorerna i Sverige, tas i bruk.
TV-succén Fråga Lund.
1962 Tv-programmet Fråga Lund sänds för första gången.
Första kvinnliga professorn Carin Boalt.Bild: Lennart Gullberg
1964 Carin Boalt blir den första kvinnliga professorn i Lund. Hon är verksam vid Lunds tekniska högskola, som ännu inte är en del av Lunds universitet. Hon är också den första kvinnliga professorn vid en teknisk högskola i Sverige. Hennes forskning i byggnadsfunktionslära handlar bland annat om bostäders funktionalitet och hur hushållsarbete kan underlättas av rätt utformning av hemmet.
1965 Historikern Birgitta Odén, ursprungligen från Uppsala, blir första kvinnliga professorn vid Lunds universitet. Hon forskar bland annat i hur äldre har haft det under olika tidsperioder i historien. Själv var hon 94 år gammal när hon avled i Lund i våras.
1 maj-demonstration i Lund med mössbränning 1968.Bild: Per-Erik Gustavsson
1967 Studentmössor bränns i Lundagård den siste april som protest mot akademiska traditioner, professorsvälde, kapitalism, imperialism och allt annat gammalt och mossigt.
1968 Universitetets 300-årsjubileum firas med studentprotest och ridande polis. Den kanske minst populära gästen under brinnande Vietnamkrig är amerikanska ambassadören William Heath.
David Klöcker Ehrenstrahls målning av Karl X Gustav revs ner från väggen och förstördes av en student som en protest mot det auktoritära samhället. Här är tavlan på väg till konservatorn.
1969 En student massakrerar ett 1600-talsporträtt föreställande Karl X Gustav på kafé Athen i AF-borgen. Vakter införs på kaféet.
1972 Smålands definierar sig som ”socialistiskt”.
1972 Bläckstråleskrivaren utvecklas i Lund.
1977 Högskolereformen. Högskoleprovet införs för att bredda rekryteringen.
1983 De första företagen flyttar in i Sveriges första forskningsby, Ideon.
1985 Steve Jobs besöker Skåne och träffar representanter för Lunds universitet, det första akademiska lärosätet i Europa som valt att bli samarbetspartner med Apple.
Håkan Westling, professor och rektor vid Lunds universitet, med Boel Flodgren, första kvinnliga universitetsrektorn i hela Europa.Bild: Bert Olsson
1992 Boel Flodgren blir första kvinnliga rektor på Lunds universitet, i Sverige och i hela Europa.
1994 E-post slår igenom på bred front på Universitetet. Bluetoothtekniken för trådlös kommunikation mellan mobila enheter utvecklas i Lund.
1998 Malmö högskola inrättas.
2000 Campus Helsingborg etableras.
2004 Invigning av SOL, universitetets nya Språk- och litteraturcentrum.
Invigningen av Lux-huset på Sölvegatan i Lund.Bild: Ingemar D Kristiansen
2014 Invigning av Lux-huset, universitetets nya humanist- och teologcentrum.
2016 Universitetet påbörjar firandet av sitt 350-årsjubileum två år i förtid – nu väljer man att räkna år från universitetets grundande och inte från invigningen. "På det här sättet kan vi fira mycket längre", förklarar rektorn.
Källa: Universitetets jubileumsbok "Lunds universitet under 350 år".
Gå till toppen