Aktuella frågor

Debattinlägg: "Själva välfärden måste vara vinsten."

Viktigast är att vård och omsorg bedrivs på ett sådant sätt att det bäst gagnar dem som behöver den, skriver Kerstin Eldh, aktiv i nätverket Gemensam välfärd i Malmö.

Demonstration mot vinster i välfärden.Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
Entreprenören Dan Olofsson går till storms mot Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden (Aktuella frågor 21/12). Utredningen föreslår en maxvinst på 7 procent plus statslåneränta på det kapital som företagarna satsat. Reepalu har utgått från den genomsnittliga vinsten för tjänsteföretag. Det är svårt att tro att ”livsverk elimineras”, som Olofsson skriver, när företagen inte kan göra lika stora vinster som i skattesubventionerade välfärdsbolag, men det är en vinstnivå som inte tycks räcka för honom.
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra talade i sitt jultal om att sätta stopp för kravlös bidragspolitik.
Det finns inga förbud mot att bedriva välfärdsföretag utan statliga bidrag. Men Dan Olofsson beskriver välfärdsföretag utan statliga bidrag som ”rättslösa villebråd”. Han påstår att Sveriges anseende som rättsstat försämras om inte skattebetalare skjuter till pengar till aktiebolag som enligt lag har som enda syfte att skapa så stor vinst som möjligt åt aktieägarna.
Dan Olofsson skriver att "ingen kan visa att privata företag i snitt levererar sämre kvalitet än motsvarande offentliga enheter för varje använd skattekrona”. Argumentet för en privatisering av välfärden har alltså reducerats till ”inte sämre”. Tidigare påstod förespråkare att privatisering leder till att verksamheten blir bättre, effektivare och billigare. Det är ett argument som inte visat sig hålla.
Dan Olofsson ser inte skattebetalarnas och användarnas perspektiv. För honom verkar allt annat än företagens möjligheter att göra vinst sakna betydelse. Viktigast är att vård och omsorg bedrivs på ett sådant sätt att det bäst gagnar dem som behöver den. För oss alla som betalar skatt måste själva välfärden vara vinsten. Dan Olofssons argumentation för att överlåta välfärden till vinsthungriga företag får snarast motsatt effekt.

Kerstin Eldh

Läs mer:"Ilmar Reepalu tycks leva i tron att staten inte behöver visa respekt för privat äganderätt."
Läs mer:"Konkurrenterna, de vinstdrivande vårdbolagen, kämpar för att hålla nere lönerna, så att ägarna kan ta ut överskottet."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen