Aktuella frågor

Debattinlägg: "Konkurrenterna, de vinstdrivande vårdbolagen, kämpar för att hålla nere lönerna, så att ägarna kan ta ut överskottet."

Det finns omständigheter som effektivt eliminerar alla seriösa alternativ till dagens vinsthungriga privata välfärdssektor, anser Kristofer Janiec, VD för företaget Kooperativ bemanning.

Demonstration mot vinster i välfärden. Dan Olofsson misstänkliggör Ilmar Reepalu, regeringens utredare av vinster i välfärden, skriver Kristofer Janiec.Bild: ANDERS WIKLUND / TT
Entreprenören Dan Olofsson skriver att Ilmar Reepalu tycks leva i tron att staten inte behöver visa respekt för privat äganderätt (Aktuella frågor 21/12).
Dan Olofsson menar att det är orättvist att flera tusen privata företag inom vård och omsorg skulle tappa i värde om Reepalus förslag om lägre vinster i välfärden blir verklighet. Olofsson liknar det vid när Zimbabwe och Venezuela konfiskerar privat egendom.
Olofsson misstänkliggör Reepalu, regeringens utredare av vinster i välfärden, genom att beskriva hans engagemang i ett privat konsultföretag. Man kan lätt få intrycket att Reepalu är något av en hycklare och att välfärdsutredningens betänkande får stå för honom själv och inte har någon förankring hos svenska folket.
Jag driver sedan 2011 ett av få eller möjligen det enda icke vinstdrivande företaget inom vård och omsorg i Norden. Konceptet är enkelt: personalen får hela överskottet i form av högre lön. Företaget fungerar alltså som ett personalkooperativ. Konkurrenterna, de vinstdrivande vårdbolagen, kämpar för att hålla nere lönerna, så att ägarna kan ta ut överskottet. Jag behöver väl inte argumentera för vilket av dessa två alternativ som gynnar vårdpersonalen och samhället?
Frågan är varför inte alla undersköterskor och sjuksköterskor organiserar sig och startar egna kooperativa sjukhem, bemanningsföretag och assistansbolag för att få högre lön. De hade ju snabbt konkurrerat ut alla vinstdrivande aktörer och Reepalus välfärdsutredning hade varit överflödig.
Svaret är:
1. Det är ganska krävande. Det finns tusentals paragrafer, regler och krav man måste uppfylla för att vinna upphandlingar inom vård och omsorg. Ofta handlar det om krav som bara stora aktörer med mycket pengar har råd att leva upptill. Reglerna är till för att utesluta oseriösa aktörer, men slår hårt mot små personalkooperativ och liknande.
2. Vårdsektorn domineras av kvinnor. Ofta är deras arbetsuppgifter fysiskt tunga. Och så har de ett huvudansvar för sina familjer och utför något av ett andra jobb hemma där de står för matlagning, städning, tvätt och barnpassning. I det läget är det inte lätt att säga upp sig från jobbet och starta företag tillsammans med sina kollegor.
3. Kommuner och landsting ser helst att sjuksköterskor och undersköterskor i privat vård tjänar precis lika mycket som i den offentliga. Som arbetsgivare vill de inte att personalen går över till privata företag, som erbjuder bättre lön. Kommuner och landsting kan alltså tänka sig att betala stora pengar för privat vård, men vill helst inte att pengarna hamnar hos personalen.
Även om Ilmar Reepalus förslag om vinstbegränsningar i välfärden blir verklighet, eliminerar ovanstående tre punkter effektivt alla seriösa alternativ till dagens vinsthungriga privata välfärdssektor. Tills landets politiker gjort något för att ändra på den saken kan Dan Olofsson och andra entreprenörer fortsätta profitera på svensk välfärd.

Kristofer Janiec

Kristofer Janiec är grundare av och VD för företaget Kooperativ bemanning.
Läs mer:"Ilmar Reepalu tycks leva i tron att staten inte behöver visa respekt för privat äganderätt."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen