Lund

Ny drönarteknik kan förändra jordbruket

Några unga Lundabor kan ge lantbruket en rejäl miljövänlig skjuts framåt. De har uppfunnit ett sätt att analysera drönarbilder för att underlättaför bönder att gödsla smart.

Robert Schmitt och William Håkansson är grundare av företaget Vultus som använder drönare för att effiktivisera lantbruk.Bild: Sandra Henningsson
Bakom den snillrika metoden står de tidigare klasskompisarna Robert Schmitt, 19 år, och William Håkansson, 20 år, samt Måns Jarlskog, 25 år.
Lika delar teknikintresse och kunskap om lantbruk gjorde att de kom på idén att hjälpa bönder att gödsla grödor och bekämpa ogräs med precision.
– Vi har växt upp på landet, jag utanför Åhus och William utanför Eslöv. På så vis har vi följt lantbruk på hyfsat nära håll, berättar Robert Schmitt.
Medan han efter examen från Katedralskolans IB-program läste freds- och konfliktkunskap på Universitetet och senare juridik, satt William Håkansson i sin kammare och funderade på vad han kunde göra med sin nyinköpta drönare.
Tankarna gick så här: Lantbruket ligger hopplöst långt efter den teknologi som används inom många andra industrier. Skulle man genom drönare kunna få bönder att använda gödsel och bekämpningsmedel på ett klokare sätt? Drönaren fotograferar grönskande fält, därefter analyseras bilderna och bönderna får information om hur de kan gödsla för att nå bästa resultat.
- Det finns en mismatch mellan teknik och lantbruk. Många bönder har otroligt avancerade jordbruksmaskiner som kan utföra mycket. Men maskinerna används inte fullt ut eftersom lantbrukarna inte har data för exakt var de ska gödsla eller sätta in bekämpningsmedel, säger William Håkansson.
Robert Schmitt och William Håkanssons halvbror Måns Jarlskog blev pepp på idén som de såg stora miljövinster i: Med preciserad spridning av gödsel förhindras övergödning av sjöar, åar och hav. Likaså förhindras besprutning av hela fält eftersom analyserna identifierar exakt var ogräset finns.
Men vad tycker bönderna om 20-åringarnas drönaridéer? I somras presenterade ungdomarna sig och sitt nyfödda företag Vultus under Borgeby fältdagar. Responsen blev positiv.
– Även lantbrukare vill ju komma tillrätta med övergödningsproblemen. Alla ser ju hur Östersjön mår och ingen vill förstöra jorden, säger Robert Schmitt och visar Sydsvenskans utsända det lilla företagskontoret på Ideon Innovation.
Det är här som drönarbilderna ska analyseras. Utifrån informationen kan lantbrukare korrigera användningen av bekämpningsmedel och gödsel.
- Vi lägger samman bilderna, mäter kvävebehovet med nära infrarött ljus som ger en väldigt bra indikation av klorofyllnivåerna i plantor. Sedan konverterar vi informationen till ett styrformat som gör att traktorn varierar utspridningen av gödsel, säger Robert Schmitt.
Ideon Innovation backar med lokaler, mentorskap, hjälp att utveckla tekniken och stöd med exempel redovisning.
– Det är en ovärderlig hjälp för oss. Vi är ju ganska unga, säger Robert Schmitt.
Häromdagen vann Vultus i tuff konkurrens med 272 andra företagare "The International Growth Award" på Sweden Demo Day i Stockholm. Priset: 50 000 kronor av Tillväxtverket.
– Det är viktiga pengar för ett start-up-företag, konstaterar William Håkansson.
Gå till toppen