Staffanstorp

Kritiserade hyresvärdar JO-anmäler kommunen: "Deras bemötande är katastrof"

En fastighetsägare vill bygga om sin gård i Vallby till asylboende, men upplever att kommunen motarbetar planerna. Nu har fastighetsägaren lämnat in en JO-anmälan.

Här, i boningshuset på en gård i Vallby, vill fastighetsägarna Sylkaj bygga ett asylboende för tio personer. Men hittills har man inte fått något slutgiltigt besked om bygglov från kommunen.Bild: Patrick Persson
I november förra året ansökte fastighetsägarna Selim och Nazmije Sylkaj om bygglov för att bygga om sin gård i Vallby utanför Staffanstorp till ett asylboende med plats för 30 personer. Man fick dock avslag på sin ansökan, eftersom kommunen bedömde att vatten- och avloppsnätet på platsen inte hade tillräcklig kapacitet.
Då ansökte fastighetsägarna istället om bygglov för att bygga lägenheter för tio personer. Under tiden som ansökningsprocessen pågick gjorde fastighetsägarna enligt egen uppgift investeringar på runt 500 000 kronor för att "påbörja renoveringen" av fastigheten. Man byggde om delar av gården till lägenheter och hyrde ut dessa, trots att bygglov saknades. I höstas konstaterade kommunen att dessa lägenheter var ett svartbygge, och krävde att hyresavtalen sades upp och att huset återställdes till sitt ursprungliga skick. När Sydsvenskan granskade ärendet visade det sig att fastighetsägarna fortsatte att hyra ut några av de svartbyggda lägenheterna.
När Sydsvenskan besökte gården innan jul visade det sig att personer fortfarande bodde i de svartbyggda lägenheterna, trots att fastighetsägaren uppgav att så inte var fallet. En av dessa hyresgäster är Robert Grigore och hans fru. Deras lägenhet har stora problem med mögel. Här visar Robert Grigore bilder på hur det fanns skadedjur i den gamla köksinredningen.Bild: Patrick Persson
Fastighetsägarna upplever att de har blivit motarbetade av kommunen. I en nyligen inlämnad JO-anmälan skriver man bland annat att det funnits "mycket tydliga signaler att de (kommunen, red anm) inte vill ge oss bygglov" och att "deras bemötande är katastrof".
Den 14 december träffades miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun för att bland annat ta ställning till familjen Sylkajs nya ansökan om bygglov. Man begärde då att få in mer information om planerna för boendet, bland annat en tydligare verksamhetsbeskrivning. Men i JO-anmälningen skriver fastighetsägarna att ordföranden i nämnden, Eric Tabich (M), "vägrade att förklara något".
– Deras verksamhetsbeskrivning är väldigt tunn. Det är ju bra att folk försöker ordna boende åt flyktingar, men det måste ske på ett rättsäkert sätt, särskilt när det handlar om barn. Vi vill få en tydligare bild av verksamheten och hur många som faktiskt ska bo i fastigheten innan vi tar beslut, sa Eric Tabich i samband med granskningen av de svartbyggda lägenheterna.
Nästa nämndsmöte är den 1 mars. Då kommer med största sannolikhet beslut att tas angående bygglovet.
Gå till toppen