Aktuella frågor

Debattinlägg: "Utan överskott blir företagen bräckliga skutor som inte har kraft att utvecklas."

Om Sverige också framgent ska vara ett de mest välmående länderna i världen ​kan vi inte med vinstförbud börja avveckla väl fungerande branscher bara för att vi har en regering som inte förstått att vinster i privata företag behövs för att trygga jobb, investeringar och utveckling. Det anser entreprenören Dan Olofsson.

Dan OlofssonBild: Jenny Leyman
Kristofer Janiec skriver att han driver ett av de få vård- och omsorgsföretag som är icke vinstdrivande genom att personalen får allt överskott i form av högre löner (Aktuella frågor 27/12).
Det är utmärkt att personalen får högre löner. Varför inte lönerna generellt är högre för dem som arbetar med omsorg får de politiker som har ansvaret svara på.
Men jag är inte förvånad över att Janiec är så ensam med sin modell. Den fungerar inte i större skala. Det behövs ett överskott för att utveckla och expandera en verksamhet, för att ha reserver om intäkterna plötsligt minskar och för att få nya investerare som kan stärka verksamheten.
Utan överskott blir företagen bräckliga skutor som inte har kraft att utvecklas.
Vinstförbud är en rimlig sammanfattning av den modell Ilmar Reepalu förespråkar i den Välfärdsutredning han presenterade i höstas. Janiecs modell är i princip samma sak. Den gemensamma nämnaren är att öka kostnaderna så att ett överskott omvandlas till ett nollresultat.
Följden blir att de allra flesta privata företag försvinner. Kvar blir ideella föreningar och liknande organisationer som liksom idag svarar för några enstaka procent av samhällets samlade verksamhet inom vård, skola och omsorg. En mindre del privata företag torde fortsätta en längre tid. Resten utgörs av ett mycket dominant offentligt monopol.
Den som tror att monopol är bra för valfrihet och för framväxten av alternativ, för nytänkande, för motivation hos personalen och för kostnadseffektivitet ska givetvis tillstyrka Reepalus förslag. Jag gör det inte.
Enligt Janiec profiterar jag på svensk välfärd. Att beskriva företagande på ett sådant sätt är lika förnedrande som när regeringen genom civilminister Ardalan Shekarabi (S) kallar vinster för stöld. Det är tragiskt för ett land när regeringen har en sådan syn på företagande.
Jag driver inte välfärdsföretag utan IT- och teknikkonsultföretag. Jag har idag 3 400 anställda, och hade Janiecs eller Reepalus nollresultatslinje införts under min företagarresa så skulle mina företag förmodligen ha gått i konkurs vid någon lågkonjunktur eftersom jag då inte haft möjligheter att bygga upp en ekonomisk reserv. Om mitt företag mot förmodan överlevt hade det nog varit mycket litet idag. Mest sannolikt är att jag tröttnat under vägen och gjort något helt annat.
Inget annat land har infört vinstförbud mot en hel bransch. Om jag skulle komma på en åtgärd av samma kaliber så är det en 10-procentig fastighetsskatt. Båda åtgärderna eliminerar värden för många miljarder kronor.
Tidigare finansministern Gunnar Sträng (S) sade på sin tid att "villaägarna är vårt folk". Innebörden är att man tappar röster om man ger sig på villaägarna. Ägare till välfärdsföretag är mindre intressanta och de kan därför behandlas som rättslösa villebråd och utsättas för vinstförbud. De ska också stå ut med grova tillmälen.
Det finns många branscher som arbetar mot den offentliga sektorn och där regeringen kan applicera Ardalan Shekarabis syn att vinster är stöld av skattemedel och följdenligt införa vinstförbud. Blir det verklighet rör sig Sverige successivt mot offentliga monopol och planekonomi. Av beprövad erfarenhet vet vi att slutstationen är en katastrof.
Det vi nu ser är samma sak som när löntagarfonderna skulle införas för drygt 30 år sedan. Det gemensamma är att vi har en socialdemokratisk regering som genom politiska beslut vill ta ifrån ägarna deras företag utan ersättning. Löntagarfondsidén innebar att 20 procent av vinsterna avsattes till löntagarfonder och efter ett antal år kontrollerade facket företagen. Ilmar Reepalus förslag innebär ett vinstförbud för en hel bransch som därmed efter ett antal år ersätts med ett offentligt monopol.
Om Sverige också framgent ska vara ett de mest välmående länderna i världen ​kan vi inte med vinstförbud börja avveckla väl fungerande branscher bara för att vi har en regering som inte förstått att vinster i privata företag behövs för att trygga jobb, investeringar och utveckling.

Dan Olofsson

Läs mer:"Konkurrenterna, de vinstdrivande vårdbolagen, kämpar för att hålla nere lönerna, så att ägarna kan ta ut överskottet."
Läs mer:"Själva välfärden måste vara vinsten."
Läs mer:"Ilmar Reepalu tycks leva i tron att staten inte behöver visa respekt för privat äganderätt."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen