Aktuella frågor

Debattinlägg: "Från alliansens sida finns en växande ovilja att ta miljöfrågorna på allvar."

Där vi tidigare var överens sker politiska utspel som går på tvärs mot regionens miljömål, skriver fyra företrädare för Miljöpartiet i Skåne.

Visst är det långt från Skåne till Arktis, men klimatförändringarna påverkar oss alla, skriver artikelförfattarna.Bild: Bjørnbakk,Jan-Morten
Medeltemperaturen på Arktis har under hösten legat skyhögt över den normala, och havsisarna återbildas inte som de brukar.
Visst är det långt från Skåne till Arktis, men klimatförändringarna påverkar oss alla.
Att resa sig från frukostbordet, skaka av obehaget och ta itu med vardagen kan fungera för stunden, men fråntar oss inte ansvaret för vad som händer med vår planet.
I mer än tio år har Miljöpartiet drivit ett långsiktigt miljöarbete i Skåne. Region Skåne har också under denna period verkat för att minska det klimatavtryck invånarna lämnar efter sig. Mest påtagligt är kanske regionens miljömål: Skåne ska vara fritt från fossila bränslen när det gäller energianvändning, kollektivtrafik och transporter senast 2020. Det är ett ambitiöst mål som är på god väg att uppfyllas – den fossilfria andelen har gått från 30 till 77 procent från 2009 till 2015. Flera andra regioner har följt efter och satt upp samma mål.
Många beslut har fattats i samförstånd över partigränserna. Men på senare tid har det skett en förändring. Från alliansens sida – och i synnerhet från Moderaternas – finns en växande ovilja att ta miljöfrågorna på allvar. Där vi tidigare var överens, sker politiska utspel som går på tvärs mot regionens miljömål.
Några exempel:
· I september föreslog Moderaterna en försäljning av Region Skånes sex vindkraftverk i småländska Fröreda. Det skedde drygt ett halvår efter att regionen tagit över driften. Förslaget backades upp av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, men fick nobben av Centerpartiet. Därmed räddades en satsning som alliansen och Miljöpartiet tillsammans lade grunden för under förra mandatperioden. Genom att äga vindkraftverken kan regionen både sänka sina egna kostnader och främja vindkraften. Hittills har vindkraftverken levererat mer el än väntat. Därför måste satsningen betraktas som en både ekonomiskt och miljömässigt god affär.
· I oktober föreslog regeringen en ny stambana för höghastighetståg som ska minska restiderna och göra att fler människor kan ta tåget och godstransporterna öka. Moderata företrädare i flera sydsvenska regioner välkomnade förslaget, men i Skåne – där trängseln på spåren gör sig påmind dagligen – gjorde samma parti tummen ned.
· I november slog alliansens företrädare i regionala utvecklingsnämnden ett slag för utbyggda skånska motorvägar vid sidan av en järnvägssatsning (Kvällsposten 10/11). Att tro att bilismen ska minska är "orealistiskt”, och genom att lägga till ett körfält i varje riktning skapas ”50 procent mer plats” på våra motorvägar, skrev alliansen utan att nämna att motorvägarna då riskerar att proppas igen av ännu mer trafik, så som blev fallet när ringleden i Köpenhamn byggdes ut.
· I november antog regionfullmäktige ett uppdaterat miljöprogram efter en livlig debatt. Programmet, som utarbetats i samverkan med regionens förvaltningar, inbegriper fler verksamheter än tidigare. Av allianspartierna röstade endast Centerpartiet för, medan Moderaternas regionråd Carl Johan Sonesson deklarerade att han vill ”uppsöka närmaste återvinningstunna och kasta det [förslaget] där”.
· I december fällde en enad allians – tillsammans med Sverigedemokraterna – en skärpning av en modell vars syfte är att främja tjänsteresor som inte görs med flyg eller bil av personal eller politiker som är verksamma inom Region Skåne. Samma allianspartier som en gång var med om att införa denna modell, som både sparat pengar åt regionen och minskat antalet miljöovänliga resor med bil och flyg, sade nu nej.
Region Skåne styrs idag av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men tillsammans har vi inte majoritet. Att ett minoritetsstyre ibland inte kan driva igenom sin politik ligger i sakens natur. Men när det gäller stora och komplexa utmaningar är samförstånd viktigt, och klimatfrågan är en av vår tids största frågor. Därför är alliansens och i synnerhet Moderaternas agerande djupt bekymrande.
Det är långt från Skåne till Arktis, men prognoser för hela planeten pekar på värmerekord – för tredje året i rad. Det åligger inte minst politiker och beslutsfattare på alla nivåer att göra vad de kan för att försöka vända den negativa utvecklingen.
Vi vill att Region Skåne även i fortsättningen ska vara en föregångare på miljöområdet, men för att det ska bli så behöver också alliansen engagera sig, komma med egna tankar och förslag på lösningar som håller över tid.
Varför inte börja nu? Framtiden kan varken återremitteras eller bordläggas, det är dags att åter ge miljöarbetet den uppmärksamhet som det förtjänar och kräver.

Mätta Ivarsson (MP)

regionråd, ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Anders Åkesson (MP)

regionråd, gruppledare

Dolores Öhman (MP)

regionråd

Fredrik Hanell

ordförande Miljöpartiet de gröna i Skåne
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen