Svedala

Nya kärl och röda bilar när sopsortering läggs om

Nya sopkärl, avfallssortering hemma på tomten och blå sopbilar som byts mot röda.
Under 2017 kommer sophanteringen att förändras för villaägare i Svedala och Lomma kommun.

Suez blå sopbilar ersätts från årsskiftet med röda sopbilar från den nya entreprenören Ohlssons.Bild: Carl-Erik Andersson
Förändringarna sker i samband med att en ny entrepenör tar över renållningen i de två kommunerna. Det innebäre att Suez blå bilar ersätts med röda sopbilar från den nya entreprenören Ohlssons.
I Svedala sker övergången succesivt från första april och under de följande månaderna och gäller flerfamiljsfastigheter, småhusområden med gemensam uppsamlingsplats, permanentboende 1-2 familjsfastigheter och fritidsboende.
I flerbostadshus kommer sorteringen att utökas i ett andra steg längre fram.
Längre ned i texten finns uppgifter om förändringarna i Lomma.
I Svedala har alla småhus idag två kärl för sortering av restavfall respektive matavfall. Burkar, glas, plast, papper och en del annat avfall tas emot på olika återvinningsstationer.
– Förändringen innebär att man kommer att sortera mer av avfallet hushållsnära, säger Annci Svensson som är servicechef på Svedala kommun.
Varje hushåll får efter övergången två sopkärl på vardera 370 liter.
Varje kärl innehåller fyra fack. I det ena kärlet – som töms varannan vecka – sorteras matavfall, restavfall, tidningar och färgat glas.
Det andra kärlet kommer att tömmas en gång i månaden. Här förväntas man lägga övrigt papper, plast och ofärgat glas och metall.
Utökningen av källsortering innebär ingen höjning av avgiften för hushållen. Övergången blir dessutom frivillig.
– Att tvinga fram förändringar är sällan bra. Det här är ett erbjudande där vårt mål är att 70 procent ska välja de nya kärlen. Den som inte vill måste i så fall meddela detta till Sysav som ansvarar för renhållningen, säger Annci Svensson.
Hon tror inte att förändringen kommer att upplevas som krångligare än det nuvarande systemet.
– Erfarenheten från andra kommuner, exempelvis Lund, är att abonnenterna är mycket positiva.
– Vi hoppas att det här ska upplevas som enklare. Hushållen sorterar ju redan lika mycket idag. Skillnaden blir att man nu kan sortera hemma på tomten istället för att behöva samla och köra visst avfall till återviningsstationer, säger Annci Svensson.
I Lomma kommun blir förändringen mindre än i Svedala. Här har man redan sorterat i åtta fack sedan 2010.
Men nu byts ett av hushushållens två kärl mot ett nytt och sorteringen av tidningar och plast byter plats mellan de båda kärlen.
Under januari kommer den nya entreprenören att byta ut 200-300 sopkärl per dag i kommunen. På grund av övergången kan tömningen därför bli oregelbunden fram till början av februari då förändringen ska vara genomförd.
Gå till toppen