Vellinge

Premie till kommunanställda blir ett fall för rätten

Vellinges omdebatterade engångspremie till kommunanställda blir ett fall för rätten. "Kommunen måste handskas med våra pengar på rätt sätt", säger Kjell Bornhager, en av de privatpersoner som kräver en prövning.

I början av december klubbade Vellinges fullmäktige igenom förslaget att ge alla kommunanställda en engångspremie på 5000 kronor. Satsningen kostar totalt 8,5 miljoner – pengar som tas från ett beräknat överskott på 55 miljoner.
Läs mer:Vellinges kommunanställda får 5000 kronor i bonus
När beslutet klubbades stod M ensamt bakom – alla oppositionspartier röstade emot.
Nu har två privatpersoner begärt att frågan prövas i förvaltningsrätten. En av dem är Kjell Bornhager, som tidigare var aktiv KD-politiker i Vellinge. Han hänvisar till de paragrafer i kommunallagen som berör hur skattepengar ska förvaltas och investeras för att ge god avkastning.
– Jag gör detta som Vellingebo, och kommunen måste handskas med våra pengar på rätt sätt, säger han.
Läs mer:Jag kommer att avstå premien på 5000 kronor från Vellinge kommun
Premien ska betalas ut någon gång i januari. Kommunen betalar sociala avgifter som arbetsgivare – mottagaren skattar. Under debattens gång har många ifrågasatt att bonusen går emot principen att alla kommuninvånare ska behandlas lika.
Svaret som Sydsvenskan fått från experter i tidigare artiklar är att det som gör premien laglig är att kommunen uppträder som arbetsgivare i sammanhanget – inte som kommun.
– Likställighetsprincipen är inte tillämplig när man talar om arbetsgivar- och arbetstagarförhållanden. Kommunen uppträder som en arbetsgivare, inte som kommun, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
Läs mer:"Helt okej" ge bort skattepengar i julbonus
Kjell Bornhager menar emellertid att det är problematiskt med kommunens dubbla ansvar i frågan.
– Man har ju lojalitet både mot oss kommuninvånare – och mot de anställda. Det handlar alltid om en balans.
Han har varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting (SKL), och menar att fallet kan bli prejudicerande.
– Vad jag förstår finns det inget tidigare beslut där en kommun gjort på det här viset. Tillåter man Vellinge att göra det kan andra göra likadant. Därför är det viktigt att det prövas om det här är förenligt med kommunallagen.
Inte heller Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, känner till något liknande fall.
– Inget jag har hört talas om innan. Det kanske finns exempel som inte har överklagats, säger han.
Kjell Bornhager ifrågasätter också hur man motiverar att en del av överskottet delas ut, när det ytterst handlar om skattemedel.
– Man gör det som belöning för ett gott arbete och det är positivt. Men man kan också se det tvärtom. Vad händer om det blir underskott nästa år? Inte kommer kommunen att frånta sig ansvaret för ekonomin och säga – det här får våra kommunanställda betala en del av.
Därför vill Kjell Bornhager att lagligheten ska avgöras i rätten.
– Det är väldigt många Vellingebor som är förvånade över att man får göra så här – därför måste det prövas. Kommunen är ju ansvariga för att förvalta vår ekonomi på bästa sätt.
Gå till toppen