Staffanstorp

Prästgårdsparken kan förvandlas till lägenheter

S:t Staffans församling ser en möjlighet att exploatera prästgårdsparken genom ett samarbete med kommunen. Men inga datum är satta och inga avtal klara.

Området som är tänkt för exploatering ramas in av Järnvägsgatan, Kyrvägen, Frödings väg och Tegnérs väg i centrala Staffanstorp.
– Vi har haft samtal med kommunen men inga avtal är påskrivna, säger Henric Nilson, kyrkoherde i S:t Staffans församling.
Församlingen äger prästgårdsparken, som ligger inbäddad bland bostadshus vid Järnvägsgatan, Kyrkvägen, Frödings väg och Tegnérs väg i centrala Staffanstorp.
Från början ville församlingen upprätta en detaljplan för parken med målet att sälja marken. Men under processens gång och genom samtal med kommunen har man istället kommit fram till en annan idé: att slå ihop parken med den tomtbit som ligger bredvid och som kommunen äger. I sådant fall hade man kunnat bygga bostäder på båda sidor om parken, samtidigt som en bit av grönområdet bevaras.
– Det finns fler lyktstolpar än träd i Staffanstorp, så det vore ju synd att klippa ner träden. Samtidigt finns det ju ett behov av bostäder. Men kanske kan vi med det här förslaget tillfredsställa båda behoven, säger Henric Nilsson.
Församlingen har nu formellt lämnat in en avsiktsförklaring till kommunen. Arbetet med hur området ska utformas fortsätter, och ett nytt möte mellan församlingen och kommunen är planerat till slutet av januari.
– Just nu lutar det åt att bygga någon sorts flerfamiljshus. Anledningen till att vi ännu inte gått ut till berörda i området och berättat om planerna är helt enkelt att det inte finns så mycket att presentera.
I nuläget anser Henric Nilsson att församlingen inte har någon glädje av parken, och det krävs också en del arbete att hålla efter den.
Ifall planerna blir av, kommer ni då att sälja marken eller hyra ut den?
– Vi har nog inte tänkt hyra ut marken. Det handlar ju om olika tomtytor, så då får vi göra någon schysst fördelning med kommunen.
Gå till toppen