Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Att många som använder reseavdraget kör bil är inte konstigt.”

Syftet med reseavdraget är inte att så många som möjligt ska få ta del av det, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler, gruppledare för Moderaterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Varför alla i Stockholm, som redan har tillgång till billig och välfungerande kollektivtrafik, skulle behöva ett reseavdrag är obegripligt, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Rasmus Ling (MP) verkar ha missuppfattat syftet med reseavdraget (Aktuella frågor 26/12 2016). Det är att underlätta för dem som pendlar till arbetet och göra så att fler kan ta arbeten längre bort från sina bostäder, utan att resekostnaderna äter upp en stor del av lönen.
Även den som inte bor på cykelavstånd eller intill en vältrafikerad tåg- eller busslinje ska kunna ha rimliga möjligheter att pendla till sitt arbete. Att många som använder reseavdraget kör bil är alltså inte konstigt.
Rasmus Lings förslag, 1 kr/km i reseavdrag för alla, oavsett hur lång tid det tar att komma till arbetet, innebär en massiv omflyttning av resurser till Stockholmsregionen från resten av landet.
En pendlare mellan Norrtälje och Stockholm skulle med Lings förslag få göra ett avdrag på över 30 000 kronor, trots att ett årskort med kollektivtrafik bara kostar 8 300 kronor. Samtidigt skulle den som bor på landet och inte har tillgång till kollektivtrafik få sitt reseavdrag minskat med 46 procent. Lings förslag är alltså direkt fientligt mot landbygden.
Stockholmarna utgör drygt 20 procent av Sveriges befolkning men genomför en bra bit över hälften av de resor med kollektivtrafik som sker i landet. I Stockholmfinns störst utbud när det gäller kollektivtrafik och där genomförs i genomsnitt 350 resor med kollektivtrafik per person och år – genomsnittet för riket är 150 resor, för Skåne 120 resor. Det är inte så underligt. En storstad har bättre förutsättningar för fungerande kollektivtrafik än övriga landet. Men varför alla de som bor i Stockholmsområdet, som alltså redan har tillgång till billig och välfungerande kollektivtrafik, plötsligt skulle behöva ett reseavdrag är obegripligt. Syftet med avdraget är ju inte att så många som möjligt ska få ta del av det, utan att fler ska ha råd att transportera sig till sitt arbete – även om inte tåg- eller bussförbindelse finns.
Rasmus Ling skriver att det idag finns stora subventioner till människor som reser med bil till sina jobb, men missar att kollektivtrafik bygger på massiva offentliga subventioner. I genomsnitt finansieras varannan resa helt med skattemedel. Subventionsgraden är mellan 40 och 70 procent.
Påståendet att kollektivtrafiken skulle vara missgynnad är alltså inte sant. Men det stämmer att Skatteverket bedömer att många använder reseavdraget utan att ha rätt till det, eftersom tidsvinstregeln (att man ska spara minst två timmar per dag med bil jämfört med kollektivtrafik) har ansetts vara svår att kontrollera. Det är naturligtvis inte acceptabelt, avdraget ska endast gå till den som har rätt till det enligt reglerna.
Med dagens teknik är det mycket enklare att kontrollera riktigheten i avdragen än tidigare. En jämförelse mellan bostadsadress, arbetsplatsadress och kollektivtrafikmöjligheter går snabbt att få fram och bör kunna automatiseras. Moderaterna har därför i vår budgetmotion anslagit extra medel till Skatteverket för bättre kontroller.
Miljöpartiets förslag går, som vanligt, ut på att straffa den som är tvungen att använda bilen – alldeles oavsett om det går att åka kollektivt eller ej. Sverige behöver minskade utsläpp, inte minskade transporter, och det är där vi moderater lägger vårt fokus.

Jonas Jacobsson Gjörtler

Läs mer:"Gynna dem som pendlar med kollektivtrafik."
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen