Svedala

Sista striden väntar för företagsbyn

I 25 år har familjen Ericsson på Börringekloster försökt förverkliga visionen om en företagspark vid Sturups flygplats. Men lågkonjunkturer och intressekonflikter med flyget har bromsat.
Nu blir ärendet en fråga för regeringen. För familjen Ericsson handlar det om allt eller inget.

Om och när trafiken på flygplatsen når tio miljoner pasagerare per år behövs en ny landningsbana. Läget företagsbyn anses försvåra inflygningen och tangerar dessutom ett område som reserverats för framtida järnväg.
Bolaget Sturup Park AB bildes 1991 av Magnus Ericsson. Idag är även sonen Sten Ericsson verksam i familjens verksamheter.
Företagsbyn är tänkt att bestå av flera byggnader i ett eller två plan med 33 000 kvadratmeter lokalyta. Dessutom planeras två parkeringshus. På längre sikt kan ett hotell tillkomma.
Genom åren har representanter för Stuurp Park gång på gång förutspått att projektet ska komma igång. Hittills har det blivit en telemast, en företagsbyggnad och en golfanläggning som ligger i malpåse i väntan på bätte tider.
Nyligen godkände Svedala kommun en ny detaljplan som möjliggör utbyggnaden på ett annat område än vad som ursprungligen planerades.
Men Swedavia, som driver flygplatsen, menar att etableringen kan försvåra anläggningen av ny landningsbana. En sådan ligger troligen flera årtionden framåt i tiden. Men Swedavia vill ändå ha handingsutrymme för att kunna växa i framtiden.
Sedan länsstyrelsen gått på Swedavias linje ska frågan nu prövas av regeringen.
Varför har det inte den ursprungliga delen av projektet blivit av?
– Av flera skäl. Projektet har tidvis försvårats av lågkonjunkturer och senare av att flygplatsen ändrat placeringen av sin framtida landningsbana, så att den kommer för nära vårt område, säger Sten Ericsson.
Bild: Lars Brundin
Att ni inte har tröttnat?
– Det här har alltid varit ett långsiktigt projekt. 25 år är en kort tid i förhållande till hur länge vår familj har funnits här. Vi fanns här innan flygplatsen och kommer förhoppningsvis att finnas här när den är borta igen.
Vad säger du om flygplatsens invändningar mot era planer?
– En ny landningsbana ligger långt in i framtiden och det är tveksamt om den ens kommer att behövas. Mot det står möjligheten att i nutiden utveckla området och skapa nya arbetstillfällen och företagsetableringar.
2003 inleddes bygget av den första företagsbyggnaden. Men fler blev det inte. Vad hände?
– Vi insåg att vi missbedömt företagens önskemål. Vi hade valt ett naturskönt område. Men företagen ville hellre ligga nära bilvägen, där vi nu vill satsa, där deras byggnader och skyltar syns för dem som passerar. Vid den tiden började också flygplatsen diskutera en annan placering av sin planerade bana.
Vad händer med golfbanan som ligger i malpåse sedan 2014?
– Det är tuffa tider för golfbanor. Just nu ligger den i träda och utgör betesmark för får. Men vi underhåller hela anläggningen för att kunna återuppliva den i framtiden.
Vad händer om regeringens kommande beslut går er emot?
– Då faller hela projektet och vi förväntar oss att staten löser in vår mark.
Vad tror du har hänt mer ert projekt om tio år?
– Vi hoppas att det har förverkligats. Både kring flygplatserna vid Arlanda och Landvetter har liknade etableringar vuxit fram. Jag ser inte varför inte samma sak skulle kunna hända vid södra Sveriges stora flygplats.

Sturup Park under 25 år - detta har hänt

1991
Bolaget Sturup Park bildas av Magnus Ericsson på Börringekloster med målet att bygga upp en företagspark strax öster om Sturups flygplats.
1995
En detaljplan för en del av det område som ska exploateras blir klar.
Magnus Ericsson studerar planerna för Sturup Park sommaren 1996.Bild: Thomas Löfqvist
1999
Första etableringen. Svenska rymdbolaget bygger en 75 meter hög mastanläggning.
2001
Första spadtaget tas för första byggnaden där företaget Aerosupply Scandinavia ska flytta in. Fullt utbyggd ska företagsparken erbjuda 240 000 kvadratmeter lokalytor för mer än 3 500 människor. Dessutom planeras ett hotell i 16 våningar med 250 rum och en golfanläggning.
Samma år utses Magnus Ericssson till Årets företagare i Svedala för sitt arbete med företagsparken.
2003
Golfanläggningens korthålsbana invigs. Sedan tidigare finns en naturbana och en driving range.
2006
Golfanläggningens nya 18-hålsbana står klar. Men företagsetableringarna uteblir. Aerosupply Scandinavia är ensamt om att ha etablerat sig på området.
Sturups nya golfbana provspelas av golfproffset Joakim Haeggman 2006
Mars 2010
Hotellplanerna har lagts på is
2011
Sturup park vill flytta företagsparken närmare bilvägen till flygplatsen. Det nya området tangerar mark där järnväg och flygplatsens eventuella nya landningsbana eventuellt ska byggas i framtiden . Planerna får dock stöd av Svedala kommun.
2014
Golfbanan stängs på grund av lönsamhetsproblem.
2016
Länsstyrelsen vill stoppa projektet efter som det anses hota flygplatsens framtida utbyggnad. Svedala kommun och Sturup Park överklagar till regeringen.
Gå till toppen