Kultur

Johan Malmberg: Gravt underhållande vetenskap

Missat den verkligt högklassiga utställningen "AgNO3" på Landskrona museum? Fram till slutet av januari finns chansen – dessutom utkommer den nu som bok via Historiska Media.
Titeln är beteckningen för silvernitrat. Ett nog så passande namn för ett projekt som just handlar om hur fotografin stått i vetenskapens och den förmenta objektivitetens tjänst i ett drygt halvannat sekel. AgNO3 blir här till viljan att dokumentera sanningar nedkokade till kemisk formel. Det är ett väldigt lyckat grepp av curatorn Janne Jönsson.
Lika ofta som man lyckas gräva fram aparta historier ur de vetenskapliga gömmorna, lika ofta lyckas man visa hur både fotografin och vetenskapen haltar betänkligt i sina sanningsambitioner. Det kan handla om Carl Jacob Malmbergs dråpliga bilder från 1875 avsedda att fånga rörelse men som tvingade Linggymnaster att posera stillastående... av fototekniska skäl. Det kan handla om fotografi som dokumenterar något annat än sina intentioner – exempelvis fågelfotografi som bara lyckas fånga moln. Det kan i sin mer allvarliga form handla om rasbiologi där jakten på den mänskliga naturen tar sig tragiska men, ja faktiskt, också hjärtskärande komiska uttryck.
Så blir "AgNO3 – Histories of science and photography in Sweden" till lika delar kärlek och kritik av fotografins och vetenskapens sanningsanspråk. Sällan uttryckt lika begripligt eller gravt underhållande.
Gå till toppen