Åsikter

Läsartext: Det finns egentligen inget alternativ till förskola

En förälder ritar med sitt barn.Bild: JESSICA GOW / TT
Förskollärare Kristina Sjöberg ger föräldrar råd i Sydsvenskan den 8 januari. Hon skriver “Du har gett ett förtroende till människor du inte känner med det värdefullaste du har. Det är smärtsamt att skola in när jobbet eller utbildningen börjar, finns det en annan lösning för er familj?” Om inte hoppas hon, att hennes (vår) förskola är det bästa, och att föräldrarna ska tänka på, att de “betalar en summa som inte på långa vägar täcker vad ditt barn kostar”.
Det är riktigt - förskola för två barn subventioneras lika mycket som en hel lön. En familj som lämnar två barn till förskolan kan därmed få två löner och en tredje i subvention.
Den familj som vårdar sina två barn själv får ingen subvention, ingen vård av barn-ersättning och bara en lön. Den diskrimineras kraftigt - på grund av sin åsikt om vad som är god barnomsorg.
Så, om familjen inte kan motstå denna politisk-ekonomiska styrning finns det knappast en “annan lösning” än att lämna sina barn till den politiska indoktrinering, som döljs bakom “en bra start för framtiden”.
Ska vi då känna oss trygga, tacksamma och vara skötsamma när vi tvingas till denna familjenerbrytning, tvingas att lämna våra barn till detta, utsätta dem för dagliga uppbrott och separationssorg, se hur vår anknytning till våra barn försämras, hur ouppfostran breder ut sig? Jag ser systemet som ett uttryck för förtryck.
Ska vi medverka till att “behålla vår förskola i Sverige”? Nej, och åter nej!
Också förskolans pedagoger borde vara intresserade av att verksamheten bygger på frivillighet och sund marknadsekonomi. Att deras kunder uppskattar tjänsterna och gärna betalar för dem (med avdrag för inkomstens förvärvande). Detta i motsats till dagens system, som gör oss föräldrar till några som mästras av storebrors “pedagoger” och, tyvärr, inte ser någon ”annan lösning”.

Krister Pettersson

familjekampanjen Barnens rätt
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen