Sverige

Detta gäller i halkans tider

Det är slippriga tider nu. Hala gångbanor drabbar både fotgängare och fastighetsägare. Vad gäller när trottoaren är glashal? Här är nio saker att ha i minnet.

Halt, halt…
Räkna med halt underlag på promenaden de närmaste veckorna. I hela västra Skåne kommer temperaturen att växla mellan plus och minus, enligt SMHI:s prognos. Regnväder följs av frostknäppar, snöbyar av blidväder. Vem har ansvaret i halkan?

1. Bara en är skyldig

På gator och allmänna platser ansvarar kommunen för snöröjning och halkbekämpning, men framför hus och fastigheter är det ägaren som ska ordna det. Lagen om gaturenhållning är tydlig: fastighetsägaren och ingen annan är skyldig att röja snö och bekämpa halka på trottoaren framför huset.

2. Det spelar ingen roll var du bor

Kravet att bekämpa halka gäller alla fastighetsägare – från småhusägare till bostadsrättsföreningar och stora fastighetsbolag. Även om de västskånska kommunernas stadgor kan skilja sig åt i formuleringarna bygger alla på samma lagparagrafer – från Vellinge i söder till Båstad i norr.

3. Det är mycket att sköta

Snön på gångbanan framför huset ska röjas bort. Halkan ska bekämpas med sand, grus eller salt. Gångbanan ska hållas ren och snygg. Gallret till rännstensbrunnen ska rensas om brunnen ligger inom gångbanans utrymme. Snö och is ska inte kunna falla ner från taket och skada människor.

4. Som fastighetsägare kan du slippa besväret...

Det går att anlita andra för snöröjning och halkbekämpning. I många kommuner måste man köpa tjänsten privat om man inte vill göra arbetet själv. På andra håll kan man mot en avgift anlita det kommunala renhållningsverket.

5. Men du slipper aldrig ansvaret

Det går inte för en fastighetsägare att köpa sig fri från ansvaret. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att snöröjningen och halkbekämpningen blir ordentligt utförd – även om man har anlitat någon annan för att göra jobbet.

6. Ansvar kostar pengar

Om en fotgängare halkar och slår sig kan fastighetsägaren bli skyldig att betala skadestånd. Då hjälper det inte att man har betalat någon för att röja snö, salta och sanda. Drygt tusen sådana rättsfall förekommer i Sverige under en säsong.

7. Men du kan försäkra dig som fastighetsägare

Fastighetsägare kan dock teckna en ansvarsförsäkring. Den ersätter normalt kostnader för utredning, förhandling, rättegångskostnader och skadestånd.

8. Som fotgängare har du svårt att få ersättning

Den som vill få skadestånd för en vurpa i halkan måste visa att fastighetsägaren har varit vårdslös. Det är inte alldeles lätt. I flera fall har den skadade nekats ersättning eftersom domstolen ansåg att fotgängaren borde ha begripit att det var halt.

9. Även som fotgängare bör du försäkra dig

Rådet från konsumentvägledare till fotgängare är därför att skaffa en olycksfallsförsäkring. Det är enklare än att kräva skadestånd.
Läs alla artiklar om: Snön i Skåne
Gå till toppen