Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Orolig värld påverkar svenskarna

Världen 2016 präglades av terrordåd, tragedin i Syrien och orosfaktorer som brexit och Trump. Det har satt sina spår. – Svenskarnas syn på säkerhet är ganska mörk, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.

Närmare sex av tio svenskar tror att Sverige kommer att drabbas av terrordåd inom en femårsperiod. Bilden från Kurfürstendamm i Berlin, rakt över gatan från julmarknaden där en lastbilsattack skedde i december.Bild: Pontus Ahlkvist/TT
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i rapporten "Opinioner 2016" visar hur svenskarna ser på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Utan tvekan har fjolårets händelser påverkat: 73 procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen. Det är en liten ökning jämfört med 2015, och oron de två senaste åren har inte varit så utbredd sedan 1980-talet.
Andelen som ser det som troligt att det i Sverige inom en femårsperiod inträffar en terroristattack är också fortsatt hög: 58 procent, en procentenhet mer än 2015. Andra händelser som många ser som troliga de närmaste åren är politiska hot från annat land (47 procent) och propaganda/falsk information från främmande stat (44 procent).
Valet av Donald Trump till USA:s president tycks ha påverkat svenskars syn på USA: År 2015 svarade 54 procent att landet utgör ett visst eller ett allvarligt problem för fred och säkerhet. I december 2016 hade 62 procent den uppfattningen.
– Det är en signifikant förändring, säger Lindberg.
När det gäller Ryssland anser 77 procent att landet utgör ett visst eller allvarligt problem för fred och säkerhet i världen.
På frågan vilka förhållanden som påverkar fred och säkerhet i Sverige positivt uppger mer än hälften ett deltagande i EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska arbete, ett försvar som kan användas både nationellt och internationellt och deltagande i militära fredsfrämjande insatser. Samtidigt är det 55 procent som tror att ett ökat antal asylsökande påverkar fred och säkerhet negativt.
Men MSB:s undersökning visar ändå på en viss tillförsikt. Andelen som tror att det Sverige om fem år är ett bättre land att leva i har ökat från 13 till 18 procent sedan i fjol, samtidigt som andelen som tror att det blir sämre har minskat från 54 till 42 procent. Och fortfarande tycker nio av tio att Sverige är ett bra land att leva i.

Fakta: Fler siffror ur undersökningen

MSB:s undersökning genomfördes i form av en webbpanelundersökning under perioden 9–14 december 2016. Frågorna besvarades av 1 011 personer i åldern 18–74 år.
Några resultat ur undersökningen:
Medlemskap i frivilligorganisation med inriktning mot säkerhet, försvar, internationellt fredsarbete eller social omvårdnad: 8 procent (11 procent 2015).
Skulle kunna tänka sig att aktivt hjälpa till om hemorten skulle drabbas av en stor olycka, naturkatastrof eller liknande: 67 procent (69 procent 2015).
Föredrar ett renodlat yrkesförsvar i Sverige: 28 procent (33 procent 2015)
Föredrar ett försvar som bygger på värnplikt: 53 procent (51 procent 2015)
Gå till toppen