Åsikter

Läsartext: Vi inom den fria kulturen vill samarbeta mer med er i kommunen

Föreställningen ”Zun zun - det låter!” Teater Sagohuset 2014. På scen Åsa Ahlander, Oscar Hielm och Åsa Hörling.Bild: Albin Brönmark
Välkomna som ny kulturchef och ny ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun, Annika Eklund och Elin Gustafsson! Vi ser fram emot att lära känna er och att tillsammans arbeta för att stärka och utveckla Lunds kulturliv.
Vår stad har få kommunala kulturinstitutioner, men många fria initiativ och krafter. Vi vill gärna dela med oss till er av våra förslag på hur kommunen kan arbeta för att värna den konstnärliga friheten och samtidigt utforma stöd för de lokala professionella kulturaktörerna.
Vi är övertygade om att kultur har ett egenvärde, samtidigt som den också har ett avgörande värde och stor betydelse för samhällsutvecklingen. Som fria kulturaktörer kan vi erbjuda mer kultur för varje investerad krona. Allt detta till gagn för alla invånare, men också för de institutioner, organisationer och företag som finns i Lunds kommun.
Vi bidrar också till att öka resurserna till kultur i Lund genom våra samarbeten på regional, nationell och internationell nivå, inte minst genom de bidrag vi söker och får från andra bidragsgivare än kommunen.
Under 2015 uppgick dessa externa bidrag till 28 miljoner kronor. Pengar som vi alltså skapade kultur för tillsammans, utöver det stöd vi fått av Lunds kommun (och all ideell kraft, engagemang och tid som personer i våra organisationer bidrar med).
Ett fritt kulturliv är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Kultur är en bärande kraft. För mänskligheten. I livet. För samhället. I världen. För utveckling. I Lunds kommun.
Kulturstaden Lund har goda möjligheter att utvecklas. Vi tror på samverkan och att kommunen kan bidra med en kulturstruktur, det vill säga tillgodose behovet av resurser och infrastruktur för kulturaktiviteter och samtidigt vara ett komplement, och inte en konkurrent, till de fria kulturaktörernas verksamheter.
Vi har tagit fram en plattform med politiska åtgärder för att möjliggöra detta. Den innehåller konkreta förslag inom tre områden:
1. Samverka med kulturaktörerna på både strategisk och operativ nivå.
2. Behandla kultur som en prioriterad och långsiktig investering för hela Lunds kommun och dess invånare.
3. Satsa på ett effektivare och öppnare användande av de lokaler som finns och samtidigt vara lyhörd för de behov kulturaktörerna har.
Låt oss träffas och se hur vi tillsammans kan samverka för att stärka och utveckla Lunds kulturliv.
Varmt välkomna Annika Eklund och Elin Gustafsson, i era nya uppdrag som kulturchef respektive ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Amanda Mogensen och Marie Parker Shaw

Amanda Mogensen är biträdande verksamhetsledare på Mejeriet. Marie Parker Shaw är konstnärlig ledare på Månteatern.
De har skrivit texten i samarbete med Doc Lounge Lund, Folkets Bio i Lund, Krognoshuset/Konstföreningen Aura, Kulturcentrum Skåne, Kulturen, Lund Comedy Festival, Lunds Kammarmusiksällskap, Lunds teaterförening, Teater Sagohuset, Trans Europe Halles och Underground.
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen