Aktuella frågor

Debattinlägg: "Det är ingen vits att förbjuda vinstdrivande företag inom välfärden."

Politikerna måste visa mod och våga höja skatten för att finansiera en löneökning för landets sjuksköterskor och undersköterskor, skriver Kristofer Janiec, VD för företaget Kooperativ bemanning.

Entreprenören Dan Olofsson skriver att vinster i privata företag är nödvändiga i välfärdsbranschen (Aktuella frågor 30/12). Samtidigt menar han paradoxalt nog att det är förnedrande att säga att företagen profiterar, alltså drar vinst av välfärden.
Kristofer Janiec.
Dan Olofsson understryker att han själv inte är verksam inom välfärdsbranschen. Han driver däremot företag inom teknik och IT. Medan underbetald vårdpersonal går på knäna av stress och arbetar kvällar, helger och julaftnar, kan Olofssons välavlönade konsulter vara hemma med vänner och släktingar.
Dan Olofsson blandarihop förutsättningarna för dem som jobbar i två helt olika branscher.
Vårdyrken är kvinnodominerade, med 93 procent kvinnor enligt SCB, statistiska centralbyrån. Anledningen till att de flesta svenskar är motståndare till vinster i välfärden, är kanske att de tvivlar på att det går att krama pengar ur en redan utsatt grupp hårt arbetande, lågavlönade kvinnor. Yrken inom teknik och IT är däremot jämförelsevis välbetalda och starkt mansdominerade. Enligt SCB är det 80 procent män i IT-branschen.
Till Dan Olofssons försvar vill jag ändå säga att det inte är den vinstdrivande välfärdsbranschens fel att yrkeskvinnor inom vården tjänar dåligt och bär en för tung arbetsbörda. Det sker med politikernas goda minne. Det är heller ingen vits att förbjuda vinstdrivande företag inom välfärden. Med hjälp av offentliga upphandlingar har kommuner och landsting redan försäkrat sig om att tjänster köps in till lägsta pris.
Enligt SCB kommer det att fattas 11 000 specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige om tio år. År 2035 beräknas det fattas 160 000 personer med vårdutbildning, som skulle tagit hand om landets gamla människor.
Om politikerna fortsätter att inte göra något åt den utveckling som SCB förutspåruppstår en situation där personalbristen blir så stor att privata vårdföretag som nu gör måttfulla vinster, kommer att kunna ta ockerpriser. Åter blir det då debatt om vinster i välfärden och åter kommer en del politiker säga att allt är vårdföretagens fel.
Lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor bör höjas till norska nivåer. Minst. Blir det så vill fler unga jobba inom vården.
Politikerna måste visa mod och våga höja skatten för att finansiera en löneökning för landets sjuksköterskor och undersköterskor.

Kristofer Janiec

Läs mer:"Utan överskott blir företagen bräckliga skutor som inte har kraft att utvecklas."
Läs mer:"Konkurrenterna, de vinstdrivande vårdbolagen, kämpar för att hålla nere lönerna, så att ägarna kan ta ut överskottet."
Läs mer:"Själva välfärden måste vara vinsten."
Läs mer:"Ilmar Reepalu tycks leva i tron att staten inte behöver visa respekt för privat äganderätt."
Gå till toppen