Åsikter

Läsartext: Dockor kan inte ersätta mellanmänskligt samspel

Genom SVT nyheter fick vi i mellandagarna se hur demensboende på försök använder dockor inom äldrevården. För att väcka gamla minnen till liv får den demenssjuke en docka som spelar dennes favoritmusik, anpassat för varje enskild vårdtagare.
Inom vården prisas ofta billiga lösningar, men inköp och programmering av dockor samt kurser för användarna lär ju kosta en del. Nuförtiden talas det varmt om så kallade enkla jobb inom vården till låga löner, så varför inte ta hjälp av människan istället? Det finns många med oanade förmågor liknande dessa, inte minst bland personer med synnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Låt funktionshindrade, långtidssjukskrivna och rent av ungdomar spela och sjunga för de gamla.
Från annat håll får vi höra hur Fas 3 monteras ned och ovan nämnda grupper åter hamnar i sysslolöshet och utanförskap.
Vi inom funktionshinderrörelsen kämpar ofta för att samhället ska tillvarata handikappades outnyttjade begåvning. Här finns ett tydligt exempel. Tänk om funktionshindrade kan få spela musik för att återuppliva minnen hos personer med demens och för att lysa upp de äldres vardag. Då skulle handikappen mindre tydliga och deras begåvningar mer tydliga. Sådant borde ju alla tjäna på!
I rationella tider, präglade av effektivt tänkande och lågprisjakt behöver vi påminna oss om att dockor trots allt aldrig kan ersätta mellanmänskligt samspel.

Maria Liesland

tidigare aktiv inom handikapprörelsen
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen