Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Dumpade förorenad jord utanför Lomma– företag måste rensa upp

I åtta år har ett företag dumpat enorma mängder jordmassor på en tomt utanför Lomma. Efter ett anonymt tips testade kommunen jorden – som till stora delar visade sig vara förorenad.

Enligt MST Syd:s vd Hans Persson kommer stora delar av den förorenade jorden från Lomma hamn.Bild: Johanna M Karlsson
2008 ansökte företaget MST Syd AB om att med hjälp av 15 000 ton jordmassor få anlägga en bullervall på en tomt strax öster om motorvägen utanför Lomma. Miljö- och byggnadsnämnden sa ok till förslaget och bygget av jordhögen påbörjades.
Under en treårsperiod lämnade företaget sedan in flera ansökningar där man ville lägga ytterligare 185 000 ton jordmassor på området, vilket nämnden inte hade några invändningar mot. Det fanns också planer på att platsen skulle bli både BMX-bana och rekreationsområde när den väl täckts över med matjord och gräs.
Men 2013 fick kommunen in ett anonymt tips om att förorenade massor tippades på tomten. Miljö- och byggnadsnämnde krävde då att MST Syd skulle ta prover på jorden, och resultaten visade att det fanns massor där föroreningshalten översteg de riktmärken som Naturvårdsverket satt upp.
Det ledde till att all verksamhet på tomten förbjöds – men 2015 kom en ny ansökan in till kommunen. Den gången ville MST Syd lägga ytterligare 50 000 ton jordmassor på hög.
Då fattades beslut om att SLU skulle utföra egna provtagningar som visade på följande:
- Mängden jordmassor på tomten uppskattades till 83 000 kubikmeter.
- Halten av PAH, eller polycykliska aromatiska kolväten, var för hög på tre provställen. Enligt Livsmedlesverket kan PAH både vara skadligt för kromosomer och framkalla cancer.
- I sex provgropar översteg halten av metaller, framförallt koppar, tenn och zink, Naturvårdsverkets riktvärden.
Därför har miljö- och byggnadsnämnden nu bestämt att den förorenade jorden måste bort, och det snarast. Området ska vara rensat senast den siste mars nästa år.
– Det är olyckligt att det här avfallet hamnade där från början. Där finns farliga ämnen som inte ska hamna i naturen och som man nu måste ta hand om, säger nämndsordförande Jerry Ahlström (M).
På MST Syd AB har man tagit emot direktiven från kommunen och har nu börjat planera för att forsla bort de kubikmeter där man funnit föroreningar.
– Vi har avtal med två av våra entreprenörer som säger att om de massor som de kommer hit med är förorenade så måste de också ta bort dem, säger företagets vd Hans Persson.
Enligt honom kommer den mesta av jorden från Lomma hamn, där den grävts upp när man byggt nya bostäder.
– Man kan aldrig veta säkert om det finns föroreningar i jorden. De tog lite prover innan de körde hit den, men så kan det finnas partier som man inte har testat där halterna är högre.
Nu ska man ta reda på exakt hur mycket jord som är förorenad och som måste flyttas.
– När vi vet det skickas avfallet till Sysav som är en godkänd mottagare av sådant här material.
Det blir ingen BMX-bana och inget rekreationsområde. Vad har ni nu för planer för tomten?
– Det är lite oklart fortfarande. Vi diskuterar just nu frågan med kommunen, säger Hans Persson.
Gå till toppen