Åsikter

Läsartext: Vi som är medberoende förväntas fungera normalt

Enligt Rebecca Watts ses anhöriga till missbrukare som offer men de förväntas ändå fungera felfritt.Bild: Hasse Holmberg
Man pratar om anhöriga till missbrukare som offer, som en målgrupp att tycka synd om och känna medlidande för.
Men trots det möter man dem inte som offer, de förväntas fungera helt felfritt och vara lojala människor som både utbildar sig, klarar av jobb och relationer – samhällsmedborgare att lita på helt enkelt.
Inte många förstår sig på hur det är att växa upp med missbruk under samma tak, vilket psykiskt lidande det är och vilka vanförhållanden det leder fram till. Framför allt förstår inte många vilka avtryck det sätter och vilka människor det bygger.
Jag har fram tills för ungefär 10 månader sedan då jag ställde ett ultimatum inte vågat prata i klartext om att jag har en i min nära omgivning som är missbrukare.
Jag hotade då med att flytta och aldrig mer ha kontakt med personen om hen inte ville ändra på sig och sluta skuldbelägga mig för sitt tragiska livsöde. Stigmatiseringen av missbrukare har tystat ner mig och under hela min uppväxt fått mig att hitta fel i allt – framför allt mig själv.
All smärta jag kände innan jag kom ut som anhörig till en missbrukare är inte borta för det känns som en oerhörd förlust att inte ha denne personen i mitt liv. Men smärtan är mer hanterbar.
Jag har nu insett att medberoende är en lika stor kraft som ett missbruk i sig. Tänk er själva att ni stått en person så nära att ni inte behöver någon annan och i många situationer sett upp till denne för att sen klippa kontakten helt och veta att man är som död för denne.
Sanningen är dock att jag är starkare utan personen i mitt liv fastän jag ofta saknar det vi haft och framför allt människan i missbrukaren. Människan bakom är nämligen enastående, omtänksam, inspirerande och oerhört varmhjärtad.
Jag kommer nog aldrig sluta hoppas på en förändring och kommer vara den första att återuppta kontakten med personen om denne eftersträvar det.

Rebecca Watts

Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen