Skåne

Villaägare riskerar skadestånd om de struntar i att skotta trottoaren – här är reglerna

Nu är snön här. Men hur långt utanför tomten måste man skotta som fastighetsägare? Reglerna varierar stort mellan kommunerna i västra Skåne, och många husägare vet inte vilket ansvar de har. Så här är läget i just din kommun.

Att hålla trottoarerna utanför sitt hus i bra skick är ett av fastighetsägarens ansvar under vintern.Bild: Mats Roslund
Reglerna för vilket ansvar fastighetsägaren har för snöröjningen på gångbanan utanför sin tomt varierar mellan de västskånska kommunerna.
I vissa kommuner, som exempelvis Lund, har man ansvar en meter ut från sin tomt, i andra, som Helsingborg, sträcker sig ansvaret hela tre meter ut om det saknas en tydlig trottoar.
Läs mer:Detta gäller i halkans tider
I vissa kommuner, som Malmö, är man skyldig att skotta även om det är kommunen som lagt upp en fet hög snö på trottoaren utanför din tomt, i andra, som Ängelholm och Lomma, slipper man det helt. I Helsingborg slipper man också men måste i gengäld sanda och halkbekämpa utanför snövallen så att folk ändå kan passera tomten på ett säkert sätt.
Så här beskriver Landskrona kommun vad som är gångbana och därmed det utrymme fastighetsägaren har ansvar för att halkbekämpa.Bild: Landskrona kommun
Att reglerna inte är samma i kommunerna är en faktor som gör att många fastighetsägare inte riktigt vet vilket ansvar man har. När försäkringsbolaget If för några år sedan undersökte saken visade det sig att varannan tillfrågad inte visste vad som gällde i den egna kommunen.
”Vi har försökt att få till en gemensam lagstiftning här. Idag är det olika i olika kommuner i landet.”
Att inte veta gör att risken för att göra fel ökar och därmed också faran för skadestånd eller böter om någon skulle halka och skada sig på trottoaren utanför tomten.
– Vi har försökt att få till en gemensam lagstiftning här. Idag är det olika i olika kommuner i landet. I 40 procent av kommunerna är det kommunen som ska skotta utanför tomten och inte fastighetsägaren, säger Ulf Stenberg, jurist på Villaägarans riksförbund.
I västra Skåne har dock kommunerna en gemensam linje i just den frågan. I samtliga är det fastighetsägaren som har ansvaret för skottningen på gångbanan utanför tomten. Det gäller oavsett om gångbanan ligger precis intill tomten eller om det är ett grönområde, lite träd eller annat mellan tomten och gångbanan. Tumregeln är alltså att det alltid ska gå att säkert ta sig förbi din tomt utan att halka och skada sig och det är ditt jobb att ordna det.
Reglerna gäller främst inom detaljplanelagt område och kommunerna beskriver gärna ansvaret som ett samarbete mellan dem och fastighetsägarna.
Men för den som inte sköter sin skottning finns en del risker. Skadas någon på gångbanan och fastighetsägaren inte skottat eller halkbekämpat kan det bli tal om både böter och skadestånd.
”Kommer snön plötsligt antas du inte kunna skotta på direkten om du exempelvis är på jobbet.”
Men det är ganska ovanligt. Allt ansvar ligger inte på husägaren utan en del ligger också på den som är ute och går att anpassa sig efter väglaget.
– Det handlar om en rimlighetsbedömning. Kommer snön plötsligt antas du inte kunna skotta på direkten om du exempelvis är på jobbet. Men man ska halkbekämpa snarast möjligt, säger Ulf Stenberg.
Fastighetsägarnas ansvar för halkbekämpningen gäller också vid flerfamiljshus.Bild: Anders Malmberg
För att man ska kunna straffas måste man ha varit oaktsam och vad det i praktiken innebär är juridik i den högre skolan.
Enligt Ulf Stenberg handlar det bland annat om risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att förekomma skadan samt fastighetsägarens möjligheter att inse risken för skada.
Bedömningen måste göras i varje enskilt fall men grundbulten är huruvida fastighetsägaren låtit bli att utföra åtgärder för att undvika att någon halkar och slår sig.
De få rättsfall som finns handlar om privatpersoner som stämt fastighetsbolag för bristande halkbekämpning men enligt Ulf Stenberg är det ytterst ovanligt att någon fälls. Det förklaras med att oftast har den drabbade en olycksfallsförsäkring som täcker kostnaderna och att processa i domstol kan bli dyrt och är krångligt.
Men i princip är det ändå fastighetsägarens ansvar och det ansvaret är långtgående. Man kan exempelvis inte klara sig om man är borta.
– Skadeståndsskyldigheten för bristande halkbekämpning gäller oavsett om man är bortrest eller ej. Så skadeståndsansvaret gäller även om man åker på semester, säger Ulf Stenberg.
Olikheterna i regelverket mellan kommunerna handlar inte bara om hur långt ut fastighetsägarens ansvar sträcker sig utan också om förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
I några kommuner, exempelvis Helsingborg, Kävlinge och Höganäs tillhandahåller kommunen gratis grus för halkbekämpningen. På samma sätt skiljer sig kommunerna åt när det gäller kraven på fastighetsägarna att på våren också sopa upp det grus man lagt ut. I Landskrona och Klippan gör kommunen jobbet medan man i Vellinge och Malmö får sopa själv.
Att se till att snö och is från taken inte heller skadar förbipasserande ingår också i fastighetsägarnas ansvar under vintern.Bild: Sonny Thoresen
En viktig uppgift där alla kommuner har samma regler handlar om att fastighetsägaren ska skotta upp öppningar i eventuella snövallar så det alltid finns en halkbekämpad gång för sophämtningen. Finns det inte kan sophämtningen utebli.
Också eventuella dagvattenbrunnar precis utanför tomtgränsen ska hållas fria så att vatten inte blir stående på gatan.

Här kan du läsa vad som gäller i just din kommun.

På vissa sidor finns länkar till sidor med mer detaljerade regler.
Nordvästra Skåne
Bjuv
Båstad
Klippan
Höganäs
Örkelljunga
Perstorp
Svalöv
Åstorp
Helsingborg
Ängelholm
Landskrona
Sydvästra Skåne
Malmö
Lund
Lomma
Vellinge
Burlöv
Svedala
Kävlinge
Staffanstorp
Trelleborg
Läs alla artiklar om: Snön i Skåne
Gå till toppen