Åsikter

Läsartext: Jag betackar mig för osmakliga bilder på tantra

Detta är bilden som Margareta Nilsson uppfattar som osmaklig.Bild: Julia Lindemalm
När jag i tidig morgon går till brevlådan och hämtar Sydsvenska dagbladet undrar jag om jag fått en porrtidning i min hand. Bilden på första sidan är en bild jag inte förväntar mig av denna morgontidning.
Jag slår upp avisen och får ingående insikter om vad vestibulit är. Åkomman är så klart en svår sjukdom för de kvinnor som drabbas. Jag frågar mig dock om presentationen är av den art som hör hemma i en dagstidning, som på framsidan ska redogöra för aktuella händelser med nyhetsvärde.
Artikeln jag tar del av och bilderna ger vid handen en osmaklig beskrivning av den besvärande sjukdomen. ”Jag älskar min fitta” är ett uttryck som inte hör hemma i den vokabulär som jag uppfattar som relevant att citera i Sydsvenska dagbladet.
Jag har alls ingenting att erinra om beskrivningen av vestibulit, men jag betackar mig för osmakliga bilder och det stora utrymme man ger tantra och massageterapi i detta forum.
Med all respekt för sjukdomen och de svåra smärtor som de drabbade utstår, så önskar jag en belysning av helt annan karaktär, om den ska uppfattas som seriös.

Margareta Nilsson

Lund

SVAR: Vestibulit och sexualitet är viktigt

I vår artikelserie om vestibulit skildrar vi drabbade kvinnors olika erfarenheter av vården, men också alternativ behandling. Tantra hjälper en del och därför tycker vi att det är intressant att spegla även detta.
Sexualitet är en stor och viktig del i de flesta människors liv. Därför är det självklart för oss att även ta upp detta ämne ur olika perspektiv.
När det gäller ordvalet så handlar det om en ung kvinna som i ett citat själv väljer att benämna sitt underliv på detta sätt. ”Fitta” har fått en allt större spridning, framförallt bland unga, och som jag uppfattar det tappat en del av sin laddning.

Maria Werner

redaktör Inpå livet
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen