Lund

Kultur- och fritidsförvaltningen säger nej till kulturcheckar

Lund bör inte införa systemet med kulturcheckar. Det föreslår kultur-och fritidsförvaltningen.

Bild: Fredrik Sandberg/TT
I somras blev en fristående utredning om kulturcheckar klar och utifrån den har förvaltningens tjänstemän nu sagt sitt.
Christer Wallin (M), oppositionsråd, anser dock att man bör fortsätta utreda möjligheterna för kulturchecksmodellen. Elin Gustafsson (S), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden, anser tvärtom att planerna ska läggas ned.
– Det kan inte vara omöjligt att skapa ett ekonomiskt utrymme för kulturcheckar. Detta är en så viktig valfrihets- och jämlikhetsfråga att vi mycket väl kan vilja ha med den i budgetarbetet framöver och i valrörelsen, säger Christer Wallin.
– Jag ser inte att kulturcheckar är en möjlighet. Vi hoppas att många i nämnden ställer upp på det, säger Elin Gustafsson.
Kultur-och fritidsförvaltningens tjänstemän påpekar i sitt förslag till nämnden att man inte kan införa kulturcheckar inom Kulturskolans befintliga budget på drygt 21 miljoner kronor. Det skulle betyda alltför stora ingrepp i Kulturskolan.
Förvaltningen underkänner utredningskalkylen enligt vilken man kan skapa ett stort antal elevplatser till, med samma budget som nu. Kritiken gäller bland annat att utredarna i sitt scenario har bortsett från viktiga delar av Kulturskolans verksamhet.
Att skjuta till pengar och ge alla barn i rätt åldersgrupp i kommunen en kulturcheck skulle bli alldeles för dyrt, säger förvaltningen. Enligt kulturchecksutredningen skulle kostnaden landa på drygt 81 miljoner kronor.
Förvaltningen tror för det tredje inte heller att kön till kulturskoleundervisningen försvinner om kulturcheck införs, bland annat för att det även finns en "dold" kö. Många barn och ungdomar tycker i nuläget inte att det är meningsfullt att köa, eftersom det är så pass svårt att få plats.
Idén med att låta kommunen även stödja privata kulturskolor lanserades politiskt i Lund av Moderaterna före valet 2014. Kulturchecksutredningen gjordes sedan på uppdrag från kommunfullmäktige.
Christer Wallin.Bild: Ingemar D Kristiansen
– De kulturchecksexempel som finns i exempelvis Staffantorp och Täby visar att man kan få in fler elever till en lägre kostnad per elev, säger Christer Wallin.
Dock har alla kommunala kulturchecksmodeller hittills betytt en högre kostnad.
– Att stoppa in 60 miljoner till är knappast realistiskt i dagens läge, säger Christer Wallin. Men man har inte utrett alla andra möjligheter.
– Vi ska vara stolta över Kulturskolan och jag tror att man där är ganska kostnadseffektiv. Men det kanske går att effektivisera lokalanvändningen, till exempel genom att hyra ut lokaler på Kulturskolan när de inte används och låta Kulturskolan använda kvällstomma lokaler i andra skolor.
Elin Gustafsson.Bild: Ingemar D Kristiansen
Elin Gustafsson beskriver checkutredningen som gedigen och noggrant gjord.
– Vi kan inte ta risken att slå sönder Kulturskolans verksamhet. Skolan är redan drabbad av nedskärningar och där vänder och vrider man på pengarna och försöker nå ut till så många barn som möjligt.
– Kulturskolan erbjuder en fantastisk bredd och vi ska vara stolta över och värna den. Och som utredningen visar krävs i det andra alternativet väldigt mycket pengar.
Kulturcheckarna kommer upp som ett ärende vid kultur- och fritidsnämndens möte den 19 januari. Den färdiga utredningen kommer att läggas på kommunfullmäktiges bord.
Gå till toppen