Malmö

”Det vackraste huset i Malmö” – mitt i händelsernas centrum

Berghska huset ska få en vinkällare. Det är inte första gången det dricks vin i det huset. Det har tjänat både som teaterscen och bostad åt två kungar. Och här tändes en av de första glödlamporna i Malmö.
Det säger sig självt. Ett hus mittemellan residenset och Rådhuset är liksom inte vilken fastighet som helst. Närmare än så kunde man inte komma händelsernas centrum. Därför är det heller inte vem som helst som bott och verkat där. Eller tappat upp ett glas vin.
Läs mer: Italiensk vinbar öppnar i klassiskt Malmöhus
Fastigheten ligger i kvarteret Svanen som är ett av de äldsta i Malmö. Få kvarter rymmer så mycket historia som just Svanen. I huset som idag upptas av hotell Tunneln  bodde exempelvis den danske landsförrädaren Corfitz Ulfeldt som förklädd till präst rymde via en källare från sin husarrest 1660, medan hans hustru Leonore Kristine Ulfeldt i alldagliga paltor tog sig ut genom en port åt Kyrkogatan, just där Berghska husets port ligger idag.
Läs mer: Paret Ulfeldts flykt. 
Handelslivet i Malmö på 1600-talet präglades i stort av inflyttade tyskar. En av dem var handelsmannen Ernst Hindrich Stein som kom till Malmö på 1680-talet. Hans handelshus låg just i hörnan av Kyrkogatan och Kansligatan. När han avled 1711, och hans hustru kort därefter, ärvdes handelshuset och förmögenheten av dottern Anna Catharina Stein. Hon var bara 17 år gammal, men kom att få hjälp med att sköta affärerna.
År 1712 kom en yngling till Malmö. Frans Suell (den äldre) från Holstein var blott 23 år gammal när han samma år ingick äktenskap med Anna Catharina Stein. Paret, som fick fem barn, bosatte sig i samma hörnhus, med utsikt över Stortorget. År 1726 fick Frans Suell privilegium att driva en tobaksmanufaktur, närmare bestämt på Adelgatan.
När Frans Suell avled 1748 efterlämnade han ingen stor förmögenhet, men desto mer kunskap och erfarenhet. De två sönerna Ernst och Niclas drev verksamheten vidare, men det blev först sonsonen Frans Suell (den yngre) som kom att få fart på affärerna – men det är en annan historia.
Något år senare brann fastigheterna längs Kansligatan. Även om man lyckades förhindra att hela kvarteret brann upp blev det inte mycket kvar av den Suellska fastigheten. Branden tycks, åtminstone tillfälligt, ha knäckt familjen Suell. En annan handlare, Hans Mandorff från Ystad, köpte den brända tomten. Där lät han 1765 uppföra ett nytt hus, detsamma som nu ska bli italiensk vinbar.
Mandorff sålde fastigheten vidare till sin svåger, handelsmannen Petter Schultin. Det var han som startade sockerbruket Svanen i samma kvarter. Efterföljande ägare drev sockerbruket vidare. I slutet av 1700-talet såldes fastigheten till handelsmannen och sedermera borgmästaren Carl Magnus Nordlindh. Ja, densamme som verkställde rivningen av den gamla försvarsanläggningen runt Malmö i syfte att låta staden växa. Det var också denne sanne gustavian som såg till att Malmö fick sitt första teaterhus på Gustav Adolfs torg. Fast mest känd är han för att stått som huvudansvarig för Malmö diskont som kraschade och drog med sin halva Malmö i fallet.
Läs mer: När Malmö diskont sänkte Malmö. 
Hörnan 1857 med residenset till vänster och Rådhuset med sin nyklassicistisk fasad från början av 1800-talet, innan byggnaden fick den holländska renässansstil som tillkom på 1860-talet och som vi ser än idag. Ur litografi av Ludvig Messman 1857.
Under den Nordlindhska perioden tjänade fastigheten både som teater och som kunglig bostad. Nordlindh inredde sin egen bostad i den övre våningen och upplät 1798 bottenvåning åt en teaterensemble från Göteborg, under skånsk ledning. Och när Gustav IV Adolf regerade Sverige från Malmö (1806-1807) fick kungen låna familjen Nordlindhs övre bostadsvåning i hörnfastigheten. På den tiden fanns det en bro, ”Suckarnas bro”, som förenade det Nordlindhska huset med residenset där kungen hade sitt tjänsterum och drottningen sitt gemak.
När Malmö diskont gick i konkurs 1817 och Nordlindh satt inlåst på Malmö citadell gick hans fastigheter på auktion. Hörnhuset ropades in av handelsbolaget Barkman & Bergh. Det blev handelsbokhållaren Christian Bergh (den äldre) som flyttade in där. År 1820 lät han flytta ingången till den gamla handelsboden i bottenplanet. Den kom nu att ligga i själva hörnet, där den ligger än idag. Samma år gifte han sig med sin kusin Henriette Kockum. I Berghska huset hölls ett livligt sällskapsliv. Under en glad sommar 1848 var Berghs värdpar åt Oscar I som också hade sitt residens i huset, och åt danske kungen Fredrik VII som kom på besök.
Hörnet Kansligatan och Kyrkogatan på 1860-talet.Bild: Carl de Shárengrad.
I Berghska huset, som kallats ”det vackraste huset i Malmö”, kom flera generationer av släkten Bergh att bo och verka. År 1890 bodde båda grosshandlarna Edvard och Peter Bergh i fastigheten, nu med beteckningen Svanen 3 och adressen Kyrkogatan 43 (senare nummer 3). Den senare står som ägare.
Även Peter Berghs son, ingenjör Christian Bergh (den yngre) bodde i huset. År 1896 hade han sitt kontor med adress Kansligatan 6 och sin bostad på samma gård, med ingång från Kyrkogatan. Året efter fick han tillstånd att från sin privata elanläggning i fastigheten leverera el i kvarteret Svanen. Hans elverk var det andra i staden och det första som levererade ström till fabrikskunder.
År 1904 fanns det bara en person med efternamnet Bergh kvar i huset, nämligen Christine Bergh, ingenjörens moder. Christian Bergh hade flyttat sin elektriska verksamhet till hörnet av Djäknegatan och Baltzarsgatan (där Sveriges Radio ligger idag). Han själv och familjen hade sin bostad på Kärleksgatan 15.
Tio år senare kvarstod Christine Bergh som ägare och ett kafé som förestås av en Kerstin Nilsson håller till på hörnan. I 1923 års adresskalender återfanns Christian Berghs elektriska aktiebolag även på Kansligatan 6, et vill säga i hörnbutiken. Disponent Carl J Bergh står som ägaren med bostad i huset. Han bor där även år 1945 och  Chr. Bergh, elektriskt & armaturutställning ligger kvar på hörnan, med filial i Limhamn på Linnégatan 42.
1946. Här kan vi notera att ingången i hörnet har blivit ett skyltfönster.Bild: Sydsvenskan.
Disponent Carl J Bergh dog 1950 och fastigheten gick över i Torsten Berghs ägo. Ingenjör Christian Bergh avled 1952. Då hade ett par anställda redan köpt in sig i firman, bland annat Axel Bergqvist som hade varit anställd sedan 1910-talet. Hans son Lennart Bergqvist tog över firman under samma namn. I samband med att fastigheten såldes flyttade butiken först till Kyrkogatan 1 och tio år senare till Själbodgatan 6 där den upphörde helt 2008. Men det anrika firmanamnet lever kvar. Axel Bergqvists sonson Mikael Bergqvist utför numera elinstallationsarbeten i Staffanstorp under namnet Chr. Bergh.
PS: Apropå vin kan det tilläggas att Malmö nation hade pub och verksamhet i huset (men inte på hörnet) under 1970-talet. Vidare har det berättats att en scen ur Wallanders ”Hundarna i Riga” har spelats in på gården. 
Läs mer: ”Det vackraste huset i stan… Kring Berghska husets levnadsöden”, av Kjell Å Modéer i Malmö fornminnesförenings tidskrift 1987.
1964.Bild: Sydsvenskan.
Annons ur adresskalendern 1896.
Teckning över kvarteret Concordia där Chr. Bergh hade sin verksamhet i hörnet av Baltzarsgatan och Djäknegatan. Idag ligger radiohuset på samma plats.
Annons ur adresskalendern 1904.
Gå till toppen