Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Böcker

När kärleken kapsejsar

Karin BryggerBild: Karl Gabor

Karin Brygger

BOKEN. Borta minns. Bokförlaget Korpen.
De ensamma mammorna gavs en röst i Karin Bryggers förra diktsamling "Vi kom från överallt". Med ett besvärjande "vi" lyftes den enskildes erfarenheter till en stöttande gemenskap och som ett kollektiv vittnade mödrarna om fattigdomen i ett privilegierat land. Om att dra sig fram på Försäkringskassans lägstanivå och leva på havregrynsgröt. Om att sakna skyddsnät och vara den som måste bära upp allt.
Med Sonja Åkesson som samtalspartner blandade Brygger på ett självklart sätt vardag och teori, personligt och politiskt, och visade hur omedelbart angelägen poesi kan skrivas idag.
Det var en rasande stark bok, inte bara som uppfordrande skildring från det vittrande välfärdssamhällets baksida utan också som tonsäker dikt, som med lätt ironisk saklighet fångade en akut sårbarhet: Vi vet vad det är att färdas i bräcklig farkost.
Mindre än ett år senare kommer nu Brygger ut med en ny diktsamling, där skrivandet framstår som en pockande nödvändighet. I "Borta minns" har det kollektiva perspektivet övergetts för jagets blick inåt, mot det egna skyddslösa hjärtat.
En stark sorg blåser genom diktsamlingen och blottlägger det bittra trasslet av känslor när ett förhållande krackelerar. Vad hjälper det att veta att offerrollen är oattraktiv när övergivenheten saknar bot? "Till och med psykoanalytiker / kan bli överrumplade av min smärta", konstaterar hon.
"Borta minns" kan ses som en terapisession, där analytiker, familjeterapeuter och kuratorer ständigt åberopas men inte verkar kunna hjälpa till att laga det som fallit sönder. I stora delar har det blivit en ganska så trevande och konturlös dikt. När diktjaget riktar sig till ett du är det ett samtal som läsaren inte riktigt bjuds in till och trots det utlämnande tilltalet lyfter dikten långtifrån alltid till ett allmängiltigt plan.
Samtidigt finns här passager som bränner till: "Hur kan det låta så förfärligt? Detta är en kärlekshistoria."
I sina starkaste stunder fångar "Borta minns" sörjandets mix av klarsyn och närsynthet, sårighet och självrannsakan, och ger bitande kärva bilder av sökandet efter tröst när kärlekens bräckliga farkost kapsejsat.
Gå till toppen