Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Den havsbaserade vindkraften i Sverige är död

Ingenstans är skillnaden mellan svensk, dansk och tysk energipolitik tydligare än på Kriegers flak, tre mil söder om Trelleborg. Här har Tyskland byggt 80 vindkraftverk, Danmark har beslutat om 100 verk, men Sveriges 128 verk finns bara på ritbordet.

Kriegers flak är ett grunt havsområde med Nordeuropas kanske bästa läge för havsbaserad vindkraft.
På Kriegers flak i Östersjön driver tyska EnBW sedan några månader 80 havsbaserade vindturbiner. Sverige har hamnat på efterkälken i området – efter både Tyskland och Danmark.
På den tyska tredjedelen av grundet har Offshore Ostsee Wind AG byggt 80 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 385 MW. På kvällarna kan de från Skånes sydkust ses som ett rött sken vid horisonten.
På den danska delen ska svenska Vattenfall bygga 100 liknande vindkraftverk med en total effekt på 600 MW.
Men på Sveriges tredjedel av Kriegers flak vill inte ens Vattenfall bygga vindkraft. Trots att det statliga bolaget redan 2006 fick den svenska regeringens tillstånd att bygga 128 vindkraftverk med en total effekt på 640 MW vill man inte gå vidare med projektet.
– Det går inte att få lönsamhet i svensk havsbaserad vindkraft. Därför låter vi den svenska delen av Kriegers flak vila, säger Peter Tornberg, utvecklingschef på Vattenfall.
Enligt Peter Tornberg är det ingen slump att Sverige hamnat på efterkälken på Kriegers flak. Det beror på att Danmark och Tyskland – till skillnad från Sverieg – har antagit tydliga politiska mål att kraftfullt bygga ut vindkraften till havs.
– Situationen på Kriegers flak säger något om ambitionsnivån för hur mycket Sverige, Danmark och Tyskland vill bygga ut offshore, säger Tornberg.
Den tyska delen av Kriegers flak är fullt utbyggd. Den danska tredjedelen till vänster byggs snart ut. Den svenska delen längst bort får knappast vindkraft inom den närmaste tioårsperioden.
För tio år sedan invigde Vattenfall vindkraftparken Lillgrund utanför Malmö. Den var då Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning. Och det är den fortfarande. Den enda större havsanläggning som tillkommit sedan dess är de 16 vindkraftverk som Eon byggt vid Kårehamn utanför Öland.
Däremot har såväl Vattenfall som Eon gett sig på att bygga flera stora havsbaserade vindkraftsparker i utlandet.
I Danmark driver Eon sedan 2010 vindkraftparken Rødsand 2 utanför Rødby och har två jättelika anläggningar på gång utanför Tysklands nordkust och Englands sydkust.
Vattenfall driver sedan 2002 åttio havsvindmöllor på Horns Rev 1 utanför Esbjerg och ska snart bygga ytterligare tre liknande anläggningar längs den danska nordsjökusten: Horns Rev 3, Vesterhav Nord och Vesterhav Syd.
– Danmark har auktioner där man bjuder ut sådana här anläggningar. Vi har blivit det bolag som begärt lägst statligt stöd under tolv års inledande produktion. Det ger oss som investerare en viss trygghet. Något liknande finns inte i Sverige, säger Peter Tornberg.
– Det som hade behövts i Sverige är ett investeringsstöd för havsbaserad vindkraft som kan kombineras med gröna elcertifikat.
Anette Blücher, affärsutvecklingschef på Eon, är också inne på att det svenska stödsystemet måste förändras:
– Elcertifikaten måste reformeras. Dessutom måste elnätsanslutningen till havsbaserade projekt bli billigare. Staten kunde rent av bjuda på anslutningen, säger hon.
Eon har i sin vindkraftsportfölj projekt som motsvarar en hel kärnkraftsreaktor, men tvekar inför att komma igång med utbyggnaden.
Vattenfall har ytterligare två svenska havsprojekt på gång. Vid Taggen i Hanöbukten vill man bygga 83 vindkraftverk med en total effekt på 300 MW. Vid Trolleboda i södra delen av Kalmarsund har Vattenfall planerat för trettio verk med en total uteffekt på 150 MW.
Men också här anser Vattenfall att en utbyggnad blir för dyr och för olönsam.
– Vi kommer allt närmare en situation där regeringens tillstånd löper ut. I så fall får vi ett läge där vi står helt utan tillståndsgivna offshoreprojekt i Sverige, säger Peter Tornberg.
Vid Horns rev i Nordsjön väster om Danmark , öppnade Vattenfall för några år sedan världens största vindkraftpark till havs. Sådana här anläggningar anser Vattenfall blir alldeles för olönsamma i Sverige.Bild: Thomas Löfqvist
I stället går Vattenfall just nu vidare med nya landbaserade vindkraftparker i Storbritannien och Holland. De är effektmässigt av samma storlek som de tänkta investeringarna i Hanöbukten och Kalmarsund.
Gå till toppen