Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lillgrund ger ägarna stora förluster

Lillgrund vindkraftpark i Öresund har blivit en symbol för Sveriges satsningar på förnybar el. Men de 48 vindmöllorna har samtidigt blivit ett ekonomiskt praktfiasko. De förluster som satsningen gett upphov till avhåller Vattenfall och andra kraftbolag från nya svenska storsatsningar till havs.

Vindkraftparken Lillgrund invigdes 2008. Den är väl synlig för alla resenärer som anländer till Kastrup med flyg och som åker bil eller tåg över Öresundsbron.
Lillgrunds vindkraftspark var Sveriges största när den invigdes 2008. Och det är den fortfarande. Lillgrunds sviktande lönsamhet får energibolagen att avhålla sig från ny havsbaserad vindkraft.Bild: Johan Pihlemark
Vindkraftparken producerar 330 GWh el per år. Det motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem.
"Lillgrund är en viktig del i Vattenfalls stora satsning på vindkraft och på förnybar elproduktion", heter det på den statliga energijättens hemsida.
Men den som tror att Lillgrund är en förebild för nya storskaliga satsningar på havsbaserad svensk vindkraft tror fel. Vattenfall har nämligen lärt sig en dyrbar läxa genom satsningen på Sveriges största havsbaserade vindkraftpark.
I dagsläget avser varken Vattenfall eller något annat energibolag att förverkliga någon av de åtta havsbaserade vindkraftparker som regeringen gett sitt tillstånd till.
Det finns flera skäl till att Lillgrund blivit olönsamt. Enligt Peter Stedt, presschef på Vattenfall, blev vindkraftparken dyr att bygga därför att det tog väldigt lång tid att få alla tillstånd på plats.
– Dessutom var inte konkurrensen bland leverantörerna så stor när Lillgrund byggdes. Det var höga priser för att bygga vindkraftverk på den tiden, säger han.
Han vill emellertid inte ge några detaljupplysningar om exakt hur stor förlust Lillgrund har förorsakat Vattenfall.
– Det är inte sådant som vi kommunicerar. Det har med konkurrenssituationen att göra, säger Peter Stedt.
Enligt vad Vattenfall kommunicerat tidigare kostade Lillgrunds vindkraftpark 1,8 miljarder kronor att bygga. Enligt Vattenfalls nuvarande utvecklingschef Peter Nordlund bör investeringskostnaden snarare beräknas till 20 miljoner kronor per megawatt, det vill säga 2,2 miljarder kronor.
Och han gör ingen hemlighet av att satsningen varit olönsam, särskilt under 2013 när verken stod stilla i drygt två månader på grund av kabelbrott. För att skapa lönsamhet på sikt har Vattenfall valt att ta en stor engångsförlust genom att skriva av investeringskostnaderna och skriva ner värdet för Lillgrund under ett enda år.
Nedskrivningen av Lillgrund har inte tidigare uppmärksammats eftersom den utgjorde en droppe i havet i de jättenedskrivningar på 163 miljarder kronor som Vattenfall gjorde under fyra år fram till 2016.
– Pengarna för Lillgrund får vi absolut tillbaka, men vi vet inte till vilken avkastning, säger Peter Nordlund.
– Lillgrund går driftsmässigt väldigt bra. Utmaningen ligger i de låga elpriserna och de låga priserna på elcertifikat. Vi har tvingats till stora nedskrivningar på Lillgrund. Anläggningen har inte levt upp till kalkylerna. Det har inte blivit så bra som vi hade önskat.
Vindmöllorna vid Lillgrund har en maximal uteffekt på 2,3 MW. Att de utökades från 1,5 MW ledde inte till att vindkraftsparken glesades ut. Som det blev ger möllorna vindskugga åt varandra.Bild: Henrik Rosenqvist
Ytterligare ett skäl till att Lillgrund inte gett optimala intäkter är att vindkraftparken byggts för tät. Utplaceringen av de 48 vindmöllorna byggde på att varje enskilt verk hade en uteffekt på 1,5 megawatt (MW), men i slutfasen av projekteringen ökade effekten på varje vindmölla till 2,3 MW .
Trots att vindmöllorna blev större ville inte Vattenfall placera vindkraftverken glesare. Det hade krävt en förnyad ansökan och längre ansökningstid. Därför blev slutresultatet en vindkraftpark där de flesta verken ligger i lä för de främre vindkraftverken. Enligt forskare kan det ha minskat energiproduktionen med uppemot 33 procent.
Enligt Daniel Kulin, vindkraftsanalytiker på Energimyndigheten, är det "mycket osannolikt" att Lillgrund någonsin går med vinst.
– Lillgrund projekterades innan 2008 års finanskris. Då trodde vi alla att elpriserna skulle stiga och stiga. Nu finns det nya insikter, säger Kulin.
En sådan ny insikt är att goda vindar skapar lägre priser. För några år sedan fanns det ingen som trodde att Sverige och andra EU-länder skulle ha negativ ränta. Det fanns inte heller någon som trodde på negativa elpriser.
Under julstormen i december ledde de starka vindarna faktiskt till att elpriset blev negativt i Danmark. Det fick Sverige att stänga gränserna för dansk el. Elleverantörerna ville inte betala för att sälja billig vindkraftsel.
Gå till toppen