Signerat

Tobias Lindberg: Tobias Lindberg: Mer än EU kan splittras av brexit.

Parlamentet ska få säga sitt om brexit. Det fastslog högsta domstolen i London på tisdagen och gick därmed emot premiärminister Theresa May.
Hon har hävdat att hennes regering på egen hand kunde lämna in den brittiska ansökan om utträde ur EU, men rättar sig naturligtvis efter domstolens utslag. Och i sak gör det ingen avgörande skillnad.
Ingenting talar för att parlamentet skulle försöka stoppa EU-utträdet. Oppositionspartiet Labour lovar till exempel att respektera resultatet i folkomröstningen. Visst kan det ställas vissa krav på hur utträdesprocessen ska hanteras politiskt. Men det mesta talar ändå för att May kan utlösa artikel femtio i EU:s fördrag som planerat i slutet av mars.
De som hade kunnat stoppa henne har juridiskt ingenting att säga till om. Även det har högsta domstolen nu slagit fast. De regionala parlamenten i Skottland, Wales och Nordirland behöver inte tillfrågas, enligt utslaget.
Det var i alla fall en liten seger för regeringen, men inte mycket för May och hennes kollegor att glädja sig åt. Skottarnas önskan att stanna kvar i EU tycks inte ha blivit ett dugg mindre stark på senare tid. Skottlands regionala politiska ledare Nicola Sturgeon framhöll i en kommentar till domen att löftena från London till Edinburgh-politikerna "inte var värda pappret de skrevs på". Hon lovade också att skotska parlamentet på något vis ska få säga sitt om EU-utträdet. I bakgrunden höjs åter röster för skotsk självständighet.
Så framgår åter att brexit inte bara kan ge splittring inom EU. På sikt kan Storbritannien visa sig vara väl så svårt att hålla ihop.
Gå till toppen