Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ny teknik och omvärldsoro lyfter säkerhetsbranschen

Den skånska säkerhetsbranschen växer. Byggboom, ny smart teknik är tillsammans med omvärldsoro och otrygghet några av förklaringarna. Men personalbrist hotar tillväxten.

Richard Kruuse på KZ Larm drar nätverkskabel för övervakningskameror i krypgrunden under Augustenborgskolan i Malmö. När han är klar väntar fler skolor på kamerainstallationer.Bild: Jenny Leyman
Ett isande, snöblandat regn faller över Augustenborgsskolan i Malmö. Skolgården är tom, eleverna håller sig inomhus. Bakom en låst grind, nedför en trappa, finns ett utrymme de aldrig har tillträde till: skolans krypgrund. Richard Kruuse, montör på säkerhetsföretaget KZ Larm, hukar under rör och ledningar i det trånga, dunkla utrymmet. De senaste sex veckorna har han och en kollega dragit nära tre kilometer nätverkskabel som så småningom ska kopplas till 48 övervakningskameror runtom i skolans allmänna utrymmen.
Jag tror egentligen inte att övervakningskameror kan förhindra all skadegörelse, men de underlättar helt klart när det gäller dokumentation och bevisning.
Richard Kruuse suckar och säger att han önskar att han kunde klona sig – det är mycket nu. Han har till sportlovet på sig att bli klar, sedan väntar fler skolor i ”pipen”.
KZ Larm är underentreprenör till elektronikkoncernen Schneider som i sin tur har ett ramavtal med Malmö stad. Hittills har företaget installerat övervakningskameror på ett trettiotal skolor.
– Kamerainstallationer är vårt absolut vanligaste uppdrag, både i offentliga sektorn och på byggarbetsplatser. Efterfrågan på elektroniska lås och passagesystem är också något som ökar bland våra kunder för att de bättre ska kunna reglera vem som har tillträde till deras lokaler och när, säger Karl Zulawinski, vd på KZ Larm.
Han ser ljust på framtiden. Idag har företaget 25 anställda men inom ett år tror han att siffran är den dubbla.
Installatören Nicola Ungaro på KZ Larm arbetar med att installera kameror på Augustenborgskolan i Malmö.Bild: Jenny Leyman
2014-2015 omsatte landets säkerhetsföretag, de flesta småföretag, 28 miljarder kronor enligt siffror från branschorganisationen Säkerhetsbranschen.
– Det är en stabil bransch med en årlig tillväxt på 4-6 procent, oavsett hög- eller lågkonjunktur. När det är högkonjunktur byggs det mer, företag skaffar nya lokaler och då behövs det nya installationer. Vid lågkonjunktur flyttar man till mindre lokaler. Då behövs det också installationer, säger Säkerhetsbranschens vd Torbjörn Ferndahl.
Benjamin Weaver, forskare vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet, har studerat säkerhetsbranschens utveckling under det senaste decenniet. Enligt honom följer den samhällsekonomin i allmänhet och byggbranschen i synnerhet.
– Just nu råder det byggboom och då går det bra för många säkerhetsföretag. Men det är en konkurrensutsatt marknad där det är ganska lätt att gå in och ta lokala marknadsandelar, säger han.
Skåne och Öresundsregionen har lång tradition inom säkerhetsbranschen. Branschjättarna Securitas och Avarn Security, tidigare G4S, har rötter i Helsingborg respektive i danska Falck.
En viktig faktor för branschen de senaste åren är utvecklingen av smart teknik med uppkopplade lösningar. Detta märks även bland de skånska företagen.
– Tidigare var ett larm ett larm. Idag kan tekniken användas till oerhört mycket mer än att bara skydda. I en butik kan man till exempel använda en kamera till att räkna besökare vid olika tidpunkter på dagen och maximera bemanningen utifrån det. Det skapar ett mervärde för våra kunder, säger Patrik Forsberg, vd på Great Security.
Great Security har 140 anställda och arbetar främst med säkerhetssystem hos företag och offentliga organisationer, mestadels i Skåne, Västra Götaland och Stockholm.
– En annan fördel med den nya tekniken är att vi numera kan erbjuda service på distans. Genom att koppla upp oss mot anläggningen kan vi ofta lösa problemen direkt. Det blir effektivare och går fortare än om vi skulle åka ut till kunden, säger Patrik Forsberg.
Lundabaserade Axis Communications, som sedan 2015 har japanska Canon som huvudägare, tillverkar nätverkskameror och har länge varit jätten bland Skånes säkerhetsföretag – bolaget har drygt 2500 anställda och omsättningen ligger idag omkring sju miljarder kronor.
I takt med att alltfler säkerhetssystem och produkter blir uppkopplade ser kommunikationschefen Björn Hallerborn ett ökat behov av IT-säkerhet:
Ju fler saker som kopplas upp desto mer sårbar blir man. Därför satsar vi på att göra våra produkter så säkra som möjligt så att obehöriga inte kan ta sig in i systemet.
Risken för hackerattacker har skapat ökat tryck just på det segment i branschen som fokuserar på IT-säkerhet. Ett av dem är Advenica som nyligen flyttade sitt huvudkontor från Lund till centrala Malmö. Företaget utvecklar IT-säkerhetsprodukter och riktar sig främst till försvars- och säkerhetsindustrin.
– Den senaste tiden har vi breddat oss. Vi jobbar nu även mot kraft- och energimarknaden och har planer på att expandera till transport- och banksektorn, säger vd Einar Lindqvist.
Enligt honom har det skett en dramatisk utveckling bara under de senaste fem-sex åren.
– Förr var det bara en teknikfråga, man skulle ha en bra brandvägg. Idag finns det knappt ett företag som aldrig har utsatts för någon form av dataintrång. Hackerattacker har blivit en global verksamhet. Och då talar vi inte om något småhackande, det är hela nationer som ligger bakom.
Bild: Jenny Leyman
Säkerhetsbranschen räknar med att det totalt finns mellan 1 200 och 1 500 företag i landet som på olika sätt arbetar med bevakning och säkerhetsfrågor. Då har man enligt Torbjörn Ferndahl inte räknat med företag som har säkerhetsarbete som en mindre sidoverksamhet.
Siffrorna är osäkra eftersom företagen är spridda under många olika branschkoder i Bolagsverkets register.
– Branschen är egentligen väldigt fragmenterad vilket gör det svårt att få fram statistik och exakta siffror. Mycket säkerhetsarbete utförs inom ramen för bygg- och elinstallationer. Det finns bemannade bevakningsföretag, företag som erbjuder både bemannad bevakning och bevakning med tekniska komponenter, och de som bara erbjuder tekniken, säger Benjamin Weaver.
I vissa avseenden innebär teknikskiftet i branschen att den traditionella väktaren har ersatts.
– Just nu ökar antalet kamerasystem där vi genom avancerad intelligent analys kan skapa säkerhet dygnet runt och möjliggöra säker och snabb larmhantering till bråkdelen av kostnaden för en stationär väktare, säger Bjarne Sjöbeck, vd för Sydsec, som bland annat arbetar med väktare, larm- och kamerabevakning.
Samtidigt minskar inte den traditionella bevakningen med väktare och ordningsvakter Tvärtom. Idag finns det 32 auktoriserade bevakningsföretag i Skåne län – att jämföra med 2010 då antalet var 25.
Enligt Länsstyrelsen, som handlägger auktorisationerna, är det inte bara antalet företag som ökar. De enskilda företagen utökar dessutom sin bevakningsverksamhet.
Jonas Appelgren jobbar som säkerhetsvakt för Bevakningsgruppen på Burlöv Center. Företaget har nyligen anställt 40 personer efter att ha vunnit en upphandling hos Helsingborgs stad. Man har sedan tidigare ett liknande avtal i Landskrona.Bild: Jenny Leyman
Burlöv Center, tidig förmiddag i januari. En äldre herre med keps och händerna knäppta bakom ryggen scannar labyrinten av butikskorridorer med blicken. Så får han syn på en högrest man i uniform och går med lättade steg i hans riktning.
– Finns det något Systembolag här?
– Nej tyvärr, de har stängt, säger den uniformsklädde.
Smilbanden åker upp och så pekar han med hela armen.
– Skojar bara, längst ned där borta.
Jonas Appelgren är en av två ordningsvakter på Burlöv Center den här dagen. Han inledde sin vaktkarriär i nöjesbranschen på början av 1990-talet och ser det som sin främsta uppgift att hjälpa människor, vara synlig och skapa trygghet – på ett sätt som en kamera aldrig skulle kunna erbjuda. Han är anställd av Bevakningsgruppen, leverantör av säkerhets- och bevakningstjänster baserad i Skåne och Stockholm.
Nyligen vann företaget en upphandling hos Helsingborgs stad som innebär att man har nyanställt 40 personer som ska upprätthålla stadens trygghet.
– I takt med att polisens möjligheter att vara ute på gator och torg i preventivt syfte minskar, har polisen börjat förordna privata bolag att sköta bevakningen inom ett avgränsat geografiskt område. Vi har ett liknande avtal i Landskrona, säger vd LG Axelsson.
Sett till antalet anställda har den privata säkerhetsbranschen vuxit om polisen. Idag finns det cirka 20 000 poliser, antalet väktare och ordningsvakter är omkring 30 000. De sköter numera det dagliga ordningsarbetet i allt från kollektivtrafik till köpcentrum.
– Den största ökningen sker inom kommunsektor och på extra akuta bevakningstjänster. Detta är en utmaning för oss i och med att behovet av personella tjänster kan variera kraftigt från dag till annan, säger Bjarne Sjöbeck på Sydsec.
Han menar att privata teknik- och bevakningsuppdrag främst ska ses som stöd och avlastning i polisens trygghetsarbete:
Men det måste alltid finnas en tydlig rågång mellan polisens uppgifter och de uppgifter som övriga aktörer utför.
Torbjörn Ferndahl på Säkerhetsbranschen är av samma åsikt, men tror samtidigt att den privata säkerhetsbranschen kommer att ta över fler av polisens arbetsuppgifter framöver.
– Enligt nuvarande lagstiftning får ordningsvakter gripa och kvarhålla fast en person, men inte transportera till polishuset. Det måste polisen göra. Det är ett enormt resursslöseri att polisen som är så hårt belastad ska agera taxiservice på det här viset, säger han.
Säkerhetsvakten Jonas Appelgren hjälper Andreas Rosenquist Sjögren på Dressman på Burlöv Center..Bild: Jenny Leyman
Många branschföreträdare ser en tydlig orsak till varför det just nu går bra för alla delar av säkerhetsbranschen: människors rädsla och omvärldsoro.
Patrik Forsberg på Great Security tror att den senaste tidens omvärldsoro är en bidragande orsak till uppsvinget.
– Under Kuwaitkriget i början av 1990-talet jobbade jag främst inom bevakning. Alla företag som på något sätt hade anknytning till exempelvis Israel eller USA ville då ha ökade säkerhetsinsatser på grund av risken för terrordåd. Nu tror jag att det främst handlar om en upplevd risk för brott av olika slag.
LG Axelsson på Bevakningsgruppen är inne på samma spår och menar att efterfrågan på bevakning av köpcenter ökar på grund av just den här rädslan.
– Många ser dem som potentiella mål för terrorattacker och vi har till exempel skärpt upp bemanningen vid storhelger. Men främst handlar det om att stävja vardagskriminalitet och till viss del också organiserade grupper.
Ett gemensamt dilemma för många i säkerhetsbranschen är svårigheten att få tag i personal med rätt teknisk kompetens.
– Teknisk utrustning som förebygger och utreder brott verkar bli allt vanligare både i privata och offentliga miljöer. Vårt problem är att hitta rätt personal. Det finns för få utbildningar, säger Karl Zulawinski på KZ Larm.
Torbjörn Ferndahl håller med.
– Det har inte funnits någon direkt utbildning som motsvarar kraven på dagens säkerhetstekniker. Det teknologiska skiftet innebär att man måste kunna mycket mer än att spika ledningar längs en vägg. Men när folk väl får upp ögonen för yrket väntar en jätteintressant arbetsmarknad.
Bild: Jenny Leyman
FAKTA
Miljoner kronor, 2015 (2014)
KZ Bevakning och Säkerhetstjänst AB
Omsättning: 18,2 (11,5)
Rörelseresultat: 0,9 (0,2)
Antal anställda: 12 (9)
Not: Dotterbolaget KZ Larm AB omsatte 335 000 kronor 2015.
Great Security Sverige AB
Omsättning: 201,9 (177,5)
Rörelseresultat: 9,0 (4,4)
Antal anställda: 111 (106)
Advenica AB
Omsättning: 54,0 (38,5)
Rörelseresultat: -3,7 (-11,7)
Antal anställda: 52 (48)
Sydsec Bevakning AB
Omsättning: 23,7 (19,6)
Rörelseresultat: 1,4 (1,4)
Antal anställda: 35 (44)
Not: AB Sydsec Teknik på samma adress i Malmö omsatte 2,3 miljoner kronor 2015 i sitt första bokslut. De båda bolagen har inget koncernförhållande enligt Bolagsverkets register.
Bevakningsgruppen Sverige AB
Omsättning: 18,1 (16,1)
Rörelseresultat: 1,1 (0,5)
Antal anställda: 20 (18)
Gå till toppen