Minnesord

Olle Holmberg

Olle Holmberg, Lund, har avlidit, 75 år gammal. Hans sörjs närmast av hustrun Ann-Mari och barnen Sara, Petter och Maria med familjer.

Olle Holmberg, förre chefen för lärarutbildningen i Malmö, har gått bort efter en tids sjukdom. Han dog hemma, omgiven av sin älskade familj.
Vi är några som under lång tid samarbetat med Olle och som gärna vill minnas honom och hans gärning. Som chef för lärarutbildningen hade han en lång och gedigen erfarenhet från olika delar av skolans värld - som lärare, rektor, fortbildare och skolutvecklare.
Han verkade länge inom Pedagogiska gruppen vid Lunds universitet, en grupp som fick stor betydelse för hans fortsatta arbete. Några år var han också knuten till regeringskansliet som politiskt sakkunnig där han låg bakom några viktiga utredningar.
Olle utsågs till chef för lärarutbildningen vid nystartade Malmö högskola i vars inriktning låg att bryta ny mark inom högskolekulturen. I detta läge blev det möjligt för Olle att med sina medarbetare forma nya tankar kring lärarutbildningen. Ett intensivt förberedelsearbete påbörjades med personal från Malmö högskola och Lunds universitet samt representanter från skola och kommuner.
I strategin ingick att bygga en lärarutbildning som i sin praktiska utformning ingav stort förtroende ute i kommunerna. Lika viktigt var att förnya innehållet där en del nya ämnen, unika för lärarutbildningen, byggdes upp.  Allt detta skedde i nära samarbete med Lunds universitet och Skånes kommuner.
Nu formades också lärarhögskolans nya institutioner, organiserade kring kunskapsfält.
I detta förändringsarbete får man säga att Malmö högskola var unik, och Olle Holmberg var en samlande och starkt inspirerande kraft. Han hade också förmåga att formulera förändringsarbetet i en berättelse, som gav sammanhang och förståelse i många olika led - personal, skolor, skolstyrelser, fakulteter och inte minst till våra internationella samarbetspartners.
Det märktes att Olle trivdes i såväl talarstolen som i styrelser och nämnder av olika slag. Han var kanske känd för att ha en politisk profil men i detta omfattande förändringsarbete visade han också prov på en sådan kompromissvilja, som är nödvändig för att forma ett starkt ledarskap. Det var en spännande tid.
Efter pensioneringen engagerade sig Olle tillsammans med andra i skapandet av nättidningen Skola och Samhälle – förkortat till SOS. Här var han aktiv in i det sista.
Vi minns Olle Holmberg som en djupt intresserad skolmänniska, full av klokskap i skolans svåra frågor och som en chef som lät alla komma till tals.  Vi kunde ha långa och ibland synnerligen livliga diskussioner där olika åsikter bröts, men det fanns alltid en respekt för olika hållningar och inga meningsskiljaktigheter lämnade onda spår i sinnet.
Det var roligt och meningsfullt att samarbeta med Olle och den tiden minns vi med stor glädje.
Gå till toppen