Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nu är fängelseplanerna satta på pränt

Planerna på en ny kriminalvårdsanstalt tog ett steg framåt på onsdagen när Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg kom till Svedala för att underteckna en avsiktsförklaring med Svedala kommun.

Kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) och Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, undertecknade avsiktsförklaringen om ett nytt fängelse.Bild: Mats Amnell
Planerna är kända sedan i våras. Men avsiktsförklaringen innebär att kommunen och Kriminalvården nu formaliserar samarbetet.
Bakgrunden är att Kriminalvården ser ett ökat behov av platser i framtiden. Sedan Kirsebergsanstalten har stängts behövs en ny anstalt i södra Skåne.
Utformning och storlek är ännu inte bestämda. I nuläget räknar man med en anläggning med medelhög säkerhetsklassning med plats för 150-300 intagna och lika mycket personal, på en yta på 150 000-300 000 kvadratmeter.
Enligt generaldirektör Nils Öberg är den troliga tidshorisonten sju till tio år innan anläggningen står klar.
Kommunen har redan från början varit positiv till planerna.
– Det ger kommunen en ny stor och trygg arbetsgivare och möjligheter för det lokala näringslivet att få Kriminalvården som kund och partner, säger Svedalas kommunalråd Linda Allansson Wester (M).
Var anläggningen ska ligga är ännu inte bestämt. Innan kommunen börjar leta efter lämpliga platser vill man ha mer detaljerade besked om storlek, utformning och typ av verksamhet.
Linda Allansson Wester säger att hon hittills i huvudsak mötts av positiva kommentarer från allmänheten som hoppas på nya arbetstillfällen och försäljningsmöjligheter för lokala företag.
Enligt generaldirektören Nils Öberg finns ingen anledning till oro för ökade risker med kriminalitet när anstalten finns på plats.
– Förra året hade vi inga rymningar från någon av våra anstalter. Sett över de senaste åren har bara ett fåtal förekommit. Snarare visar erfarenheten att tryggheten ökar i ett område med en anstalt eftersom där rör sig många människor och finns många av vår personal på plats, säger han.
Gå till toppen