Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Alla får inte plats i Lunds skyddsrum

I Lund finns 824 skyddsrum. Men långtifrån alla Lundabor får plats om det skulle behövas. Sydsvenskan har kartlagt var skyddsrummen finns – och hur många de räcker till.

Det finns rum redo även i Lund om kriget kommer.Bild: Laura Mendelin
På Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har man den senaste tiden märkt ett ökat inresse för skyddsrum från allmänheten. Allt fler hör av sig med frågor.
– Den bedömningen gör vi. Vi tror det har med oroliga läget i världen att göra, säger Lars Gråbergs, skyddsrumsingenjör på MSB, som har det samlade ansvaret för skyddsrumsregistret.
Om en främmande makt mot förmodan angriper Sverige och börjar släppa bomber över landet, då gäller det att ta skydd. Men de skyddsrum som finns räcker inte till alla. I Lunds 824 skyddsrum ryms 98 138 personer.
”De som är utanför tätorten kan hitta andra alternativ än skyddsrum, på landsbygden finns bättre möjligheter att gömma sig.”
Det innebär att 20 000 Lundabor får gömma sig bäst de kan om flyglarmet går.
Det ser likadant ut i hela landet. Totalt finns 65 000 skyddsrum med plats för sju miljoner människor. Sveriges befolkning består av tio miljoner människor.
Hur har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tänkt?
– Det är inte planerat för att de ska räcka till alla. Man utgår från att en stor grupp människor inte befinner sig på plats, alltså där de är skrivna. En del av befolkningen kommer i händelse av krig att ha uppgifter i totalförsvaret och vara ute i fält, säger Lars Gråbergs.
Allmänhetens intresse för skyddsrum ökar, berättar Lars Gråbergs, skyddsrumsingenjör på MSB.
– Bedömningen är också att de som är utanför tätorten kan hitta andra alternativ än skyddsrum, på landsbygden finns bättre möjligheter att gömma sig.
Men befolkningen växer, borde man inte ändå bygga fler skyddsrum efter hand?
– Jo, det kan man tycka. Skyddsrummen är en försäkring som staten har tecknat åt oss och som vi aktsamt ska vårda. Men bedömningen är att vi i fredstid inte behöver fler. Skulle situationen förändras, kan det förstås behöva omprövas.
Under jord finns ett okänt Sverige som står redo om kriget kommer. Det finns underjordiska sjukhus och bergrum med ledningscentraler för polis och militär. Även för civilbefolkningen finns ett underjordiskt landskap fyllt med skyddsrum. I Lund handlar det alltså om 824 rum som i händelse av krig kan ställas om i aktivt läge på 48 timmar.
Sveriges skyddsrum började byggas på 1940-talet, under andra världskriget.Bild: Mårten Svemark
I fredstid används de flesta som förråd, garage och skolmatsalar. Många finns i flerbostadshus. Få är bunkrar av traditionell typ.
Skyddsrummen har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber och brand, och bråte från rasande hus. Ventilation och luftsluss ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. Det finns vatten och utrymme för torrtoaletter.
De flesta skyddar inte för en direktträff från en bomb, men mot exempelvis splitter, brandgas, radioaktivitet och kemiska och biologiska stridsmedel.
Sveriges skyddsrum började byggas på 1940-talet under andra världskriget. Att bygga för befolkningen var unikt, de flesta andra länder byggde enbart för regering och militär. Dock är skyddsrummen som är byggda före 1946 inte längre i bruk, de anses vara i för dåligt skick.
De flesta som finns nu kom till på 1960- 70- och 80-talen. De sista byggdes i början av 2000-talet. Det är fastighetsägarna som är ansvariga för dem men vid förändringar måste MSB kontaktas.
Få skyddsrum är bunkrar av traditionell typ. Majoriteten är förråd, källare, garage och skolmatsalar.Bild: Johan Persson
Tycker du att alla bör känna till var närmaste skyddsrum finns?
— Ja... nog bör man vara observant. Kunskap är alltid bra. Alla byggnader med skyddsrum markeras utvändigt med en särskild symbol, säger Lars Gråbergs.
Har några Lundabor förtur till en plats? Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren? Polischef Patrik Isacsson?
– Nej, det finns inga personliga skyddsrumsplatser. Man söker sig till det man närmast befinner sig vid, säger Lars Gråbergs.

Gympahallen är ett av Lunds skyddsrum

Det här är ett av Lunds 824 skyddsrum: Östra Tornhallen på Musikantvägen. I händelse av krig kan hallen ställas om i aktivt läge på 48 timmar och ge 296 personer skydd.
Östra Tornhallen, eller Flygelhallen som den också kallas, är ett av Lunds 824 skyddsrum.Bild: Sandra Henningsson
Östra Tornhallen ser vid en snabb blick ut som vilken gympahall som helst; omklädningsrum, duschar, förråd fyllda med bollar och redskap, och så förstås en stor träningshall som går att dela av.
Här finns också, på en ovanvåning längs ena kortsidan, utrymme för Flygelskolans fritidsklubb.
”Hallen klarar tryckvågen från en bomb. Den står emot splitter, brandgaser, kemiska och biologiska stridsmedel, radioaktiv nedfall och joniserande strålning.”
Men skenet bedrar, för det är ingen ”helt vanlig” hall. Sammanfattningsvis rör det sig om en armerad betongkonstruktion med tjocka betongfyllda ståldörrar. Här finns även förråd med sådant som verktyg, filtar och luftslussar som kan monteras in om hallen ställs om i aktivt läge.
I hallens samtliga omklädningsrum finns tjocka säkerhetsdörrar. Ovanför hänger en skylt som lyder "Får inte öppnas vid skyddsrumsdrift". Här Flygelskolans rektor Marie Jönsson.Bild: Sandra Henningsson
Östra Tornhallen står inte pall för en direkt träff av en bomb, men för mycket annat.
– Den är dimensionerad för något vi kallar en närmiss, en bomb som exploderar precis i närheten. Civilbefolkningen är inte ett primärt mål och därför är skyddsrummen inte byggda för direktträffar, säger Lars Gråbers på MSB.
– Men hallen klarar tryckvågen från en bomb. Den står emot splitter, brandgaser, kemiska och biologiska stridsmedel, radioaktiv nedfall och joniserande strålning.
Östra Tornhallen (ibland kallad Flygelhallen eftersom den ligger intill Flygelskolan) är indelad i tre skyddsrumszoner som vardera kan skydda 119, respektive 117 och 60 personer. Totalt 296 personer.
I gympahallens förråd finns bland annat dasslock till torrtoaletter och stötvågsventiler. Vaktmästare Per Bergqvist har koll på var allt finns.Bild: Sandra Henningsson

Hitta ditt skyddsrum

Se dig om i ditt närområde. Alla byggnader som har skyddsrum är märkta med symbolen orange fyrkant med blå triangel. Du kan också gå in på MSB:s hemsida, där det finns information om skyddsrum och länk till en digital karta. Zooma in till platsen där du bor.
Gå till toppen