Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Lugnande besked till boende vid glasbruk

Trots höga gifthalter kring glasbruk kommer nu lugnande besked från forskare: Att bo och vistas i Glasriket innebär inga förhöjda halter av metaller i blod och urin.

I marker och vattendrag nära glasbruk finns ofta mycket höga halter av till exempel arsenik, kadmium och bly. Arkivbild.Bild: Hans Runesson / TT
Slutsatsen dras efter en undersökning av 660 personer som har bott inom en radie av två kilometer från glasbruk eller glasbruksdeponier i Nybro och Emmaboda kommuner i Kalmar län.
Blod- och urintester från dem visar att det inte finns några stora skillnader jämfört med befolkningen i övrigt, berättar Ingela Helmfrid, forskare inom arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Men hur det sett ut längre tillbaka i tiden är oklart – proverna togs 2014–2016.
En grupp utmärkte sig dock. Hos dem som åt mycket lokalt producerade livsmedel var metallhalterna i blod och urin högre än hos de övriga i undersökningen. Men Ingela Helmfrid tycker inte att man bara utifrån detta resultat kan varna folk från att äta närproducerad mat i glasbruksområden.
– Hur farligt det är vet vi inte än. Vi håller på att utreda hälsoeffekterna och se om det har lett till ökad sjuklighet, säger Ingela Helmfrid till TT.
Det som redan står klart är att enbart en högre metallhalt i blod eller urin inte leder till sjukdom, utan även rökning och andra livsstilsfrågor har betydelse.

Fakta: Giftmark runt glasbruk

I glasbruksområden har inventeringar visat att det finns arsenik, antimon, kadmium och bly i mark och sediment, ibland i mycket höga halter. En del kan ligga kvar i marken, annat rinner ut i vattendrag och sjöar.
Undersökningen är gjord på 308 män och 352 kvinnor som bott inom två kilometers radie från glasbruk eller deponi i Kalmar län.
Högre halt av metall i blodet fanns hos dem som åt mycket hemodlade grönsaker, lokalproducerat kött och fisk fångad i närområdet, men det samvarierade också med ålder, rökning, egen brunn under uppväxtåren, hur länge man bott i området och om man jobbat på glasbruk.
Den undersökta gruppen som helhet skiljde sig inte från genomsnittssvensken vad gäller metallhalt i blod och urin.
Källa: Rapporten "Exponering för tungmetaller i glasbruksområden", skriven på uppdrag av Naturvårdsverket
Gå till toppen