Svedala

”Vi kan inte slå ifrån oss –otryggheten får inte hamna i skymundan”

Brottsligheten minskar – men känslan av otrygghet ökar. Inbrott, stökiga ungdomsgäng och fortkörare är saker som påverkar Svedalabornas bild av säkerheten på hemorten, enligt polisens senaste trygghetsmätning.

"Jag ser positivt på den låga utsattheten för brott bland våra kommuninvånare – men allvarligt på otryggheten, då det är en av våra viktigaste uppgifter", säger Nena Ermin.Bild: Peter Frennesson
En gemensam nämnare i resultaten från de tretton kommunerna i polisregion Syd är att fler invånare känner sig otrygga, samtidigt som brottsligheten minskar. Enligt polisen ligger statistiken för 2016 på de lägsta nivåerna på 18 år.
Årets undersökning visar att det som oroar Svedalaborna mest är inbrott och stökiga ungdomsgäng. De senaste fem åren har också trafikproblem som fortkörning och buskörning på moped legat på en konstant hög nivå i mätningarna. När det gäller fortkörningen menar kommunpolis Nena Ermin att problemen är lite större i Svedala, buskörning med moped är vanligare i Bara.
– Mätningarna visar också att oron för ungdomsgäng har ökat de senaste åren. Det har varit skadegörelse och ofredanden, som vi har kunnat koppla till unga i nedre tonåren, säger Nena Ermin.
Problemen har tagits upp i polisens medborgarlöften – och ett nytt samarbete med socialtjänsten och skolorna har inletts för att stärka skyddsnätet kring tonåringarna. Svedala kommun har också tillsatt trygghetsvärdar för att stötta upp situationen.
– Vi arbetar för att fånga upp dem tidigare, men vårt arbete syns inte alltid till en början. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att ha en väl underbyggd problembild, som vi baserar vårt arbete på. Det här är insatser som kommer att ge avtryck i nästa års mätning, säger Nena Ermin.
Trygghetsmätningen visar också att bostadsinbrotten är det som oroar mest – trots att få blir utsatta för inbrott. Ser man till statistiken för Svedala ligger anmälningarna på den lägsta nivån på fem år.
– En förklaring till oron kan vara att man vet att det kan drabba vem som helst, och att det är ett integritetskränkande brott, säger Nena Ermin.
Svedala tillhör också de kommuner i södra Skåne som har den lägsta utsattheten för fysiskt våld under det senaste året.
Vad tror du ligger bakom människors ökade känsla av otrygghet?
– En liten brottsutveckling kan skapa stor otrygghet. Jag upplever att om folk känner att polis och kommun agerar, då minskar rädslan. Polisen har också fått mycket kritik på sista tiden – det kan också ha färgat folks känslor och göra att tilltron ifrågasätts.
Vad kan ni göra för att vända trenden?
– Vi måste fråga oss varför människor är otrygga och inte slå ifrån oss. Vi kan inte bara fokusera på statistiken. Otryggheten får inte hamna i skymundan oavsett om den faktiska brottsligheten ökar eller minskar.
Mer nyheter från Svedala hittar du på Här i Svedala.
Gå till toppen